Liniowy model prawdopodobieństwa 2017-03-08 09:43:22
Liniowy model prawdopodobieństwa to model regresji zastosowany dla binarnej zmiennej zależnej- jest to jeden ze standardowych i najprostszych modeli, pozwalających szacować prawdopodobieństwo...
Badania obserwacyjne 2017-03-06 14:16:35
Badania obserwacyjne są jednymi z najbardziej podstawowych badań naukowych – ich celem jest opis lub analiza próby badanej, przy czym dzieli się je na opisowe...
Modele logit oraz probit 2017-03-02 11:59:35
Modele logit oraz probit wykorzystuje się w celu modelowania zmiennych jakościowych. Mają one zastosowanie dla zmiennych zależnych klasy dychotomicznej oraz polichotomicznej. Zastosowanie...
Opracowania statystyczne 2017-02-18 17:30:04
Statystykę dzielimy na dwa główne działy – statystykę opisową oraz statystykę matematyczną. Statystyka opisowa zajmuje się opracowaniem danych zebranych z przebadanej próby....
DM Soft