Rekomendują nas

Katedra i Klinika Ortopedii  Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie

„Zespół Biostat wykazał się biegłą znajomością problemów statystyki medycznej. Współuczestniczył w projektowaniu metodyki badań statystycznych, prowadził obliczenia oraz weryfikował wyniki obliczenia innych osób.”

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii

"Bardzo dziękuję za szybką, profesjonalną  i terminową pomoc w statystycznej analizie materiału do mojej pracy statutowej, realizowanej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Nie bez znaczenia było również  przejrzyste i zrozumiałe dla każdego, opracowanie wyników."

Instytut Psychiatrii i Neurologii

"Analiza statystyczna dotycząca wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatryczno-psychologicznego została wykonana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń."

Klinika Kardiochirurgii

Cały zakres  prac powierzony firmie zrealizowany był sprawnie i szybko. Na każdym etapie współpracy pracownicy uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu. Niejednokrotnie służyli pomocą i weryfikowali nasze oczekiwania.

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Wykonawca dodatkowo w ramach współpracy konsultował elementy swojej bazy elektronicznej na potrzeby serwera zamawiającego, co umożliwiło kontynuację programu badawczego w dalszych latach. Elektroniczna obsługa programu monitoringowego została wykonana sumiennie i profesjonalnie.  

Mabion

Od ponad 2 lat współpracujemy z firmą Biostat w zakresie realizacji badań klinicznych. Firma stworzyła na nasze potrzeby elektroniczny CRF – zajmuje się utrzymaniem i administracją systemu. Potwierdzam, że firma wywiązuje się ze swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy.

Centrum Onkologii

Firma Biostat wykonała usługę, jaką było badanie ilościowe opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej i zachowań zdrowotnych grup docelowych. Projekt, 45+ w zakresie chorób układu moczowo-płciowego, wykonano bez zastrzeżeń i zgodnie z zawartą umową.​

Centrum Zdrowia Dziecka

Wysoko oceniam wiedzę, podstawy merytoryczne oraz dyspozycyjność zespołu Biostat. Zawsze można było liczyć na pomoc i proste przełożenie wyników  testów statystycznych na wiedzę niezbędną w praktyce klinicznej. Doceniona została również pomoc w zakresie graficznym.

Centralny Instytut Ohrony Pracy

Firma Biostat wywiązała się z umownego terminu wykonania badań ankietowych oraz analizy statystycznej projektu badawczego. Wykonane zadanie uzyskało opinię pozytywną

Instytut Medycyny Pracy

Zamawiający stwierdza wykonanie badania rzetelnie i terminowo oraz zgodnie z umową i nie wnosi zastrzeżeń do przekazanych materiałów.

ISN Pharma

„Profesjonalna obsługa techniczna systemu eCRF sprawia, że wszelkie wprowadzone zmiany odbywają się natychmiastowo, co nie powoduje zakłóceń w przebiegu badania. Wszystkie usługi wykonywane są profesjonalnie, fachowo i terminowo, a współpraca przebiega harmonijnie i bez zakłóceń.”

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

"Zespół Biostat opracował dane statystyczne, rzadko omawianego w piśmiennictwie nadużywania substancji anabolicznych. Opracowanie to umożliwiło publikację w wiodących pismach medycznych oraz  przedstawienie tegoż problemu na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego."

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Jestem bardzo zadowolony z wysoce profesjonalnego i terminowego przeprowadzenia analizy statystycznej do realizowanej pracy doktorskiej. Na duże uznanie zasługuje zarówno wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, jak również elastyczność i indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta.”

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

"Badania na temat zastosowania klinicznego paliferminy, jest niewiele. Dzięki firmie Biostat wyniki zostały uzyskane i mogły być przedstawione, na kilku zjazdach polskich i zagranicznych dotyczących hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych. Z firmą jesteśmy w stałym kontakcie , gdyż bardzo cenimy sobie w pełni profesjonalne współdziałanie.​"

Mundipharma Polska Sp z o.o.

"Firma Biostat powierzone zadanie wykonała wyprofesjonalnie i terminowo. Zaproponowane rozwiązania zarówno techniczne, jak i logistyczne w pełni odzwierciedlają nasze oczekiwania. Na wszelkie pytania oraz wątpliwości firma odowiadała bardzo szybko, bez zdębnego oczekiwania."

Novarts Poland Sp. z o.o.

“The cooperation with Biostat was smooth. The company always prepares all elements of the agreements on time, with no delays. The contacts with Biostat were always very professional and the quality of their work was very high.”

Pfizer Polska Sp. z o.o.

„We recived an excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of advance in medical research projects. The Biostat used a very clear language and a variety of methods to maximize our understanding and to ensure that statistical theory and practice were integrated.”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Firma BioStat powierzone zadania wykonywała profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Pracownicy firmy to solidni fachowcy, w pełni zaangażowani w wykonywaną pracę, wykazali się zrozumieniem i cierpliwością. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę BioStat, jako dobrego partnera biznesowego, który z należytą starannością wykonuje powierzone mu zadania.​"