Statystyka medyczna

Zajmujemy się następującymi usługami:

  • Weryfikacja hipotez
  • Dobór testów
  • Opracowanie wyników zgodne ze standardami czasopism listy filadelfijskiej
  • Analizy parametryczne / nieparametryczne
  • Testy korelacji
  • Analiza czynnikowa
  • Statystyki opisowe
  • Analiza do prac naukowych
  • Opracowania statystyczne

Potrzebujesz pomocy? Wykonujemy natychmiastowe analizy 12h, 24h lub 48h. Skontaktuj się z nami.

dr Marian Płaszczyca

Project Manager, Statystyk

Tel.: (+48) 666069834
email: statystyka@biostat.com.pl

Statystyka medyczna