Kompleksowa pomoc statystyczna

Statystyka medyczna i farmaceutyczna oraz biostatystyka

Planowanie analiz i konsultacje metodologiczne – Data management – Analizy danych – Kontrola statystyczna – Raportowanie wyników – publikacja w czasopismach
Biostat. More than statistics.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferujemy Państwu usługę profesjonalnej pomocy statystycznej na każdym etapie projektu badawczego. Z naszych usług chętnie korzystają przede wszystkim:
Studenci przygotowujący prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie i zaliczeniowe)
Doktoranci potrzebujący wsparcia analitycznego na potrzeby prac doktorskich, publikacji naukowych lub grantów
Pracownicy naukowi i ośrodki akademickie
Przedstawiciele biznesu

Pasja i doświadczenie

Nasz zespół badawczy składa się z wysoko wykwalifikowanych analityków, dla których pomoc statystyczna to największa życiowa pasja. Zatrudniamy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak m.in. biostatystyka, biotechnologia, matematyka stosowana oraz data management. Posiadają oni kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy z ośrodkami akademickimi, jak i instytucjami biznesowymi.

Planowanie analiz

Data management

Analiza danych

Przeprowadzanie analiz

Nasi eksperci zajmują się pełną analizą statystyczną. Do prac naukowych podchodzimy ze szczególną starannością, aby uzyskać zawsze wiarygodne i wartościowe wnioski. Zgromadzone w bazie dane poddajemy analizom zgodnie z założeniami przygotowanego wcześniej planu badania, tak by możliwa była weryfikacja przyjętych hipotez.
Zakres analizy:
 • Statystyki porównawcze i opisowe
 • Analizy prognostyczne
 • Korelacje (analizy związków)
 • Testy istotności
 • Analizy przeżywalności
 • Analizy regresji
 • Analizy czynnikowe

Planowanie analiz

Oferujemy pomoc statystyczną dotyczącą ustalania metod statystycznych przed rozpoczęciem badania. Pomagamy właściwie skonstruować hipotezy oraz pytania badawcze, tworzymy szczegółowy plan analiz, ustalamy logikę doboru próby, dobieramy narzędzia badawcze, a także realizujemy proces randomizacji.

Data management

Uzyskane dane wprowadzamy do elektronicznej platformy eCRF.biz™, co pozwala na bezbłędne kodowanie oraz walidację. System gwarantuje również sprawny monitoring danych, a także kontrolę nad wartościami wyraźnie odstającymi.
 • Bezpieczeństwo (funkcja automatycznych kopii zapasowych)
 • Bieżąca kontrola nad poprawnością i komplementarnością
 • Łatwość obsługi
 • Randomizacja

Kontrola statystyczna

Świadczona przez nas pomoc statystyczna obejmuje także weryfikację już przeprowadzonych analiz pod kątem ich jakości. Zachęcamy zatem do skorzystania z tej oferty zwłaszcza w przypadku, gdy przeprowadzili Państwo analizy statystyczne samodzielnie czy też zlecili takie zadanie innej firmie, która nie wykazała się rzetelnością.

Raportowanie wyników

Wyniki przeprowadzonych analiz raportujemy zgodnie ze standardami z list filadelfijskiej, a także publikujemy w renomowanych czasopismach. Nasze raporty przyjmują postać tabelaryczno-graficzną, a także obejmują przedstawione w prosty i zrozumiały sposób wnioski.

Pomoc statystyczna naszych ekspertów to gwarancja powodzenia Państwa przedsięwzięcia!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest termin realizacji zlecenia?

Każde zlecenie jest indywidualne dlatego prosimy o przesłanie kompletu dokumentów, które umożliwi nam zapoznanie się z projektem i oszacowanie czasu potrzebnego na jego wykonanie.

Z jakimi korzyściami wiąże się 12-miesięczną gwarancją na wykonanie analizy?

Dzięki niej nasz klient zyskuje pewność co do rzetelności realizowanych analiz oraz projektów badawczych. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną firmą na rynku, która ją zapewnia.

Dlaczego warto skorzystać z oferowanej przez nas pomocy statystycznej?

Świadczona przez nas pomoc statystyczna obejmuje różnorodne metody statystyki oraz ekonometrii. Jesteśmy w stanie bezbłędnie przeprowadzać nawet najbardziej skomplikowane analizy, co zapewnia nasze wieloletnie doświadczenie oraz zespół badaczy różnych specjalizacji.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl