Analiza danych

Usługi w zakresie Big Data dla branży medycznej, farmaceutycznej i innych sektorów biznesowych


Big Data, to duże zróżnicowane zbiory wartościowych zmiennych. Ich analiza jest wymagająca, obliguje badaczy do stosowania zaawansowanych narzędzi i wykorzystania specjalistycznych metod analizy danych. Agencja badawcza BioStat® profesjonalne usługi w zakresie gromadzenia, analizy i opracowania Big Data z 12-miesięczną gwarancją.


Etapy prowadzenia badań

Rzetelna analiza danych powinna być poprzedzona etapem ich pozyskania, w zbiór zadań dotyczących tej części projektu badawczego wchodzą także:

  • strukturyzacja,
  • porządkowanie,
  • przetwarzanie danych.


Kolejny etap to właściwa analiza danych wielowymiarowych opierająca się o sprawdzone metody:

  • modele ryzyka odejścia klienta od firmy lub marki,
  • modele sprawdzające poziom lojalności klientów,
  • analizy ryzyka związanego z kredytem oraz niewypłacalnością klientów,
  • modele nadużyć,
  • przewidywanie ryzyka umieralności.


W kolejnym kroku działań badawczych zespół BioStat®  stawia prognozy i tworzy symulacje w oparciu o wcześniejsze modele, odnosząc się do aktualnych zjawisk społecznych i gospodarczych oraz zapotrzebowania firmy lub organizacji zlecającej analizę danych.

Wyciągając wnioski z badań eksperci z dziedzin takich, jak ekonomia, statystyka, biostatystyka, matematyka stosowana, biologa formułują sądy dotyczące prawdopodobieństwa przyszłych zjawisk gospodarczo-społecznych związanych z rozwojem firmy i branży zleceniodawcy.

Działając na zasadzie partnerskiej współpracy dostosowujemy się do wymagań naszego klienta. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji projektów dla prężnie działających firm i instytucji w branży medyczno-farmaceutycznej stworzyliśmy autorski system eCRF.biz™. Pozwala on na zarządzanie danymi z komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych na wielu poziomach, a także optymalizację pracy badaczy, monitorów, lekarzy i data managerów.


15-ście lat doświadczenia

Wieloletnie doświadczenie na rynku badań, podejmowanie projektów badawczych związanych ze światem nauki, zróżnicowanymi sektorami biznesu, a także dla instytucji publicznych wymaga kreatywnego podejścia do badań. Wielość metod stosowanych przez zespół BioStat® oraz ponad 1000 zrealizowanych badań daje gwarancję, że każda analiza danych zostanie rzetelnie przeprowadzona od początku do końca.

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy dane przekazywane do analizy muszą być już wstępnie przetworzone?

Nie. Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi obejmujące również etap strukturyzacji, porządkowania i przetworzenia danych.

Jaki jest termin realizacji?

Proste analizy wykonujemy przeważnie w kilka dni. Każde zlecenie jest jednak indywidulane dlatego prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na podstawie którego oszacujemy czas realizacji usługi.

Czy zajmujecie się jedynie analizą danych klinicznych i medycznych?

Nie. Nasza firma oferuje również szeroki zakres usług dla innych sektorów biznesowych.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl