Statystyka medyczna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań z zakresu statystyki medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® dla instytucji naukowych, badawczych, grup prowadzących badania kliniczne oraz indywidualnych naukowców.


W rękach specjalistów

Statystyka medyczna dotycząca jednostek chorobowych wśród pacjentów, ich reakcji na stosowane leki, zachowania w trakcie prowadzenia terapii, a nawet analiza stylów życia osób chorych; może posłużyć osobom dotkniętym różnym schorzeniom. Lekarze i inni przedstawiciele środowisk medycznych, obserwując pacjentów oraz zapisując szczegółowe informacje dotyczące przebiegu choroby i procesu leczenia, przyczyniają się do rozwoju nauki. Gromadzone dane medyczne dostarczają również istotnej wiedzy ekspertom z wielu nauk spokrewnionych z medycyną, takich jak: biochemia, farmacja czy zdrowie publiczne.
 

Bezpieczny i innowacyjny do prowadzenia badań klinicznych

Postępujący rozwój społeczeństwa w kierunku cyfryzacji zmusza sektor medycyny do przekształcenia tradycyjnych metod prowadzenia badań na nowoczesne i zgodne z kierunkiem postępu. Statystyka medyczna potrzebuje odpowiedniego systemu, kompatybilnego z wymogami informatyzacji, dzięki któremu można w rozbudowanej formie prowadzić:

 • Badania kliniczne, obserwacyjne i edukacyjne, przetwarzające dane ze źródeł komercyjnych oraz niekomercyjnych;
 • Rejestry medyczne w zakresie:
 • statystyki,
 • epidemiologii,
 • obserwacji,
 • badań klinicznych dla faz I-IV;
 • Badania naukowe, kierowane przez ośrodki akademickie, zapewniając przejrzystą wymianę danych, wielodostęp osób uprawnionych do systemu badawczego i stały konsulting.

 

Zapewniając pracownikom naukowym i lekarzom komfort bezpiecznego gromadzenia danych w formie elektronicznej proponujemy łatwą w obsłudze platformę eCRF.biz™. Stworzona przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® została zaprojektowana z myślą o kompleksowych badaniach dla medycyny i farmacji, a także rozwoju tych branż na polskim rynku. Wieloaspektowe dane, takie jak:

 • Szczegółowe informacje dotyczące próby badawczej,
 • Zależność statystyczna i biorównoważność,
 • Przeżywalność i jakość życia pacjentów,
 • Korelacje występujących zmiennych w badaniach;
   

wymagają zabezpieczeń najwyższej jakości. System eCRF.biz™, zarówno pod względem ochrony danych osobowych jak i bezpieczeństwa technicznego. Posiadając moduł automatycznego tworzenia zapasowych kopii danych typu „data backup”, platforma jest zabezpieczona przed ewentualną utratą wrażliwych danych. Historia wprowadzanych zmian przez osoby mające dostęp do prowadzonych badań, jak i administrowanie prawami dostępu konkretnych użytkowników jest w systemie całkowicie elastyczne.

 

Rodzaje analiz statystycznych

Oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® obejmuje statystykę medyczną na poziomie:

 • analiz porównawczych i opisowych,
 • korelacji i regresji,
 • budowania modeli przeżywalności,
 • wskazywania prawdopodobieństwa,
 • określania czynnika ryzyka zachorowalności,
 • konstrukcji hipotez i problemów badawczych,
 • doboru wielkości próby,
 • data management,
 • testów istotności statystycznej.

 

Statystyka medyczna to nie jedyne wsparcie, jakie oferują eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Dodatkowe usługi, jakie otrzymują zespoły badawcze oraz indywidualni naukowcy ze strony ekspertów: biotechnologów, specjalistów ds. statystyki medycznej, biologii, specjalistów IT, to:

 • korekta wykonanych wcześniej badań przez innych statystyków oraz samodzielnie wykonane badania,
 • konsultacje w zakresie statystyki medycznej,
 • prowadzenia szkoleń dla badaczy oraz w zakresie zarządzania danymi w innowacyjnym oprogramowaniu badawczym.
   

Dane medyczne – w szerokim aspekcie

Wykorzystując dane o stanie zdrowia określonych grup lub społeczności, możemy się przyczynić do ochrony przyszłych pokoleń przed mogącymi wystąpić nieprawidłowościami w ich stanie zdrowia.

Gromadząc informacje pochodzące z badań medycznych, przez system eCFR.biz™, specjaliści otrzymają pewność pozyskania rzetelnych raportów badawczych, przejrzystych statystyk, a także działania zgodnie z wytycznymi prawa. Sprostanie wymaganiom stawianym przez rozwojowe badania kliniczne jest możliwe dzięki innowacyjnemu systemowi zaprojektowanemu przez BioStat®.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt przeprowadzenia badań z zakresu statystyki medycznej?

Wszystko zależy od rodzaju świadczonej usługi. Proste analizy to koszt od kilkuset złotych. Bardziej złożone wymagają przesłania kompletu materiałów, które umożliwią nam zapoznanie się z projektem i dokonanie wyceny.

Jakie macie doświadczenie w statystyce medycznej?

Działamy od 2000 roku (czyli ponad 20 lat). Realizujemy kilkadziesiąt projektów rocznie. Dodatkowo uczestniczymy w badaniach klinicznych, a także wykonujemy analizy dla niekomercyjnych badań klinicznych.

Jaki jest termin opracowania statystycznego?

Od kilku dni do 4 tygodni. Termin zależy jednak od skomplikowania analizy i zbioru danych. 

Czym jest statystyka medyczna (biostatystyka)?

Jest to narzędzie do zarządzania zdrowiem ludzkim. Do przetwarzania danych medycznych wykorzystuje ona analizy statystyczne, które mogą m.in. pomóc w postawieniu prawidłowej diagnozy, dobrać terapię czy pozyskać wiedzę o stanie zdrowia ludności danego regionu lub kraju. 

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl