Analizy statystyczne

Oferta usług centrum statystyki agencji badawczej BioStat®

Centrum statystyki BioStat® oferuje usługi w zakresie analiz statystycznych dla branży medyczno-farmaceutycznej, indywidualnych prac badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, a także projektów badawczych realizowanych w biznesie.

 

Działania zgodne z wymogami

Specjaliści centrum statystyki BioStat® oferują analizy statystyczne zgodne z wymogami standardów Master Journal List (lista filadelfijska), a także wytycznymi promotorów i koordynatorów prac naukowych. Dzięki temu wspomagamy młodych i rozwijających się naukowców, dla których nasze działania statystyczne będą kolejnym elementem na drodze do sukcesu. Jeden z naszych celów to wsparcie rozwoju polskiej branży medycznej. Dlatego chętnie angażujemy się w projekty dotyczące branży medyczno-farmaceutycznej, dotyczące:

 • Badań klinicznych dla faz I-IV,
 • Badań obserwacyjnych,
 • Projektów badań obserwacyjnych,
 • PMS,
 • Eksploracji dotyczącej statystyki w zakresie epidemiologii,
 • Biorównoważności leków,
 • Suplementów diety.

 

Nasz autorski system eCRF.biz ™ pozwala na profesjonalne gromadzenie i zarządzanie danymi gromadzonymi podczas realizacji badań w formie elektronicznej. Wcześniejsza faza projektu badawczego dotyczy:

 • Ustalenia wielkości próby do realizacji badań,
 • Wyboru metody randomizacji próby,
 • Wskazania zmiennych i skal pomiarowych,
 • Wyboru metod analiz statystycznych i testów pomiarowych,
 • Określenia wielkości błędu statystycznego,
 • Opracowania protokołu do badań oraz przygotowania planu analizy statystycznej.

 

Gromadzenie i zarządzanie danymi to istotny etap, na podstawie którego przygotowuje się materiał do właściwej analizy statystycznej. Dzięki użyciu autorskiego systemu, dane są wolne od błędów odchyleń od norm zawartych w protokole badawczym. Proces Data Management przebiega zgodnie z kolejnością:

 • Przygotowania elektronicznej bazy danych,
 • Kodowania i walidacji gromadzonych informacji,
 • Weryfikowania na poziomie statystycznym i formalnym,
 • Wskazania obserwacji odstających od normy,
 • Stałego monitoringu zebranych danyc.

 

Właściwe analizy statystyczne polegają na wykonaniu wcześniej dobranych:

 • Testów statystycznych,
 • Analiz korelacji,
 • Analiz jedno- bądź wieloczynnikowych,
 • Analiz przeżycia,
 • Statystyk opisowych,
 • Analiz regresji,
 • Analiz koszykowych.

 

Profesjonalne narzędzia

Korzystając z zaawansowanych narzędzi statystycznych i pakietów pozwalających, takich jak programy R, SPSS, a także język programowania Python, możemy analizować dane na wielu poziomach, badając ich strukturę i nie ograniczając się do jednej metody. Rozwiązania, które są nadal rozwijane przez środowiska naukowe pozwalają nam na idealne dopasowanie się do wymagań klientów oraz elastyczność w kwestiach badawczych.

 

Sprawdź, co zespół ekspertów z centrum statystyki BioStat® może zaproponować, aby zrealizować Twój projekt badawczy. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły badań!

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie analizy statystyczne wykonujecie?

Specjalizujemy się w statystyce medycznej i klinicznej. Pracujemy z klikami i indywidualnymi naukowcami, lekarzami.

Jaki jest termin realizacji?

Proste analizy wykonujemy w kilka dni. Każda analiza jest indywidualna. Proszę o przesłanie kompletu danych.

Jakie macie doświadczenie w statystyce medycznej?

Działamy od 2000 roku (ponad 20 lat). Realizujemy kilkadziesiąt projektów rocznie. Uczestniczymy w badaniach klinicznych, wykonujemy analizy także dla niekomercyjnych badań klinicznych.

Jaki jest koszt analizy?

Proste analizy to koszt od kilkuset złotych. Wyceny bazują na stawce godzinowej naszych statystyków, niezbędne jest przesłanie kompletu materiałów.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl