Statystyka do doktoratu
Profesjonalne analizy

Analizy do doktoratu prowadzone przez naszą firmę stanowią gwarancję uzyskania cennych wniosków w celu wzbogacenia pracy doktorskiej. Dzięki świadczonej przez nas pomocy statystycznej z całą pewnością obronią się Państwo na piątkę, spełniając wszelkie oczekiwania promotora i recenzenta.

Wsparcie na każdym etapie

Oferujemy wsparcie statystyczne już na etapie doboru metodologii. Wybieramy najbardziej optymalne ze względu na cele badania modele statystyczne, a także skale pomiarowe oraz zmienne do analizy. Podpowiadamy również w jaki sposób powinna zostać zaplanowana próba do analizy statystycznej, a także jakie należy zastosować metody randomizacji.

Proponujemy skorzystanie zarówno z konsultacji, jak i całkowite powierzenie nam realizacji projektu analitycznego. Poza tym oferujemy usługę korekty niewłaściwie przeprowadzonych obliczeń.


Analizy do doktoratu

Nowoczesna statystyka

Analizy do doktoratu
- wykorzystywane testy

Nasza oferta obejmuje zastosowanie różnorodnych tekstów statystycznych (parametrycznych oraz nieparametrycznych), które pozwalają uzyskać cenne wnioski wzbogacające pracę doktorską. Są to m.in.:
  • test t-Studenta;
  • analizy wariancji;
  • testy korelacyjne;
  • testy przeżywalności;
  • analizy koszykowe;
  • analizy opisowe;
  • analizy porównawcze;
  • testy istotności statystycznej;
  • modele regresji;
  • weryfikacje dynamiki zjawisk.

Nowoczesna statystyka
do doktoratu

Prowadzone przez naszą firmę analizy statystyczne przeprowadzamy wykorzystując w tym celu autorskie oprogramowanie eCRF. Stanowi to gwarancję bezbłędnej walidacji danych i kodowania. System weryfikuje również komplementarność oraz jakość statystyczną przetwarzanych danych, m.in. automatycznie usuwając przypadki odstające.

Pomimo wielu możliwości jakie zapewnia nasza platforma analityczna, jej obsługa jest całkowicie prosta i intuicyjna, gdyż spełnia ona wszelkie normy responsywności. Poza tym analiza danych za jej pomocą jest całkowicie bezpieczna, gdyż system posiada moduł cyklicznego tworzenia Data Backup-ów.

Dlaczego warto nam zaufać?

16 lat
doświadczenia
zespół wykwalifikowanych
ekspertów
publikacje w czasopismach
z listy filadelfijskiej
autorska platforma analityczna
eCRF™
doświadczenie
akademickie
niesłabnąca
pasja
tysiące wykonanych
analiz statystycznych

Gwarancja sukcesu

Jesteśmy świadomi tego, że samodzielne wykonanie analizy statystycznej do doktoratu jest bardzo czasochłonnym zadaniem, narażonym na ryzyko błędów. Nasza ekspercka pomoc może jednak sprawić, że obrona pracy doktorskiej stanie się jedynie formalnością!

Kontakt


Tel.: (+48) 666069834
email: statystyka@biostat.com.pl
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt analizy do doktoratu?

Cena przede wszystkim uwarunkowana jest rodzajem świadczonej usługi. Wycena korekty niewłaściwie przeprowadzonych obliczeń oraz pełna realizacja projektu analitycznego wymaga przesłania kompletu materiałów. 

Czy oferujecie pomoc statystyczną również dla praca licencjackich i magisterskich?

Tak. Zapewniamy pomoc statystyczną na każdym etapie powstawania pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej.

Czy dostarczane przez Państwa wyniki opatrzone są również pisemnymi wnioskami przeprowadzanych testów?

Oczywiście. Staramy się aby  raporty były zrozumiałe nawet dla osób, które nie miały nigdy styczności ze statystyką. Nasze wyniki przyjmują więc postać tabelaryczno-graficzną, a także obejmują przedstawione w prosty i zrozumiały sposób wnioski.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl