Niekomercyjne Badania Kliniczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kierowaną do badaczy, ośrodków akademickich, towarzystw naukowych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
 

Wielopoziomowe badania kliniczne realizowane przez zespół agencji badawczej BioStat® dają Państwu pewność prowadzenia i zarządzania  danymi klinicznymi w najwyższej jakości autorskim oprogramowaniu  eCRF.biz™.
 

Każdy rodzaj badań w nowoczesnym oprogramowaniu

Oferta Niekomercyjnych Badań Klinicznych BioStat® obejmuje intuicyjne rozwiązania dla przetwarzania danych gromadzonych w trakcie prowadzenia badań klinicznych.  Doświadczony zespół ekspertów działający na rynku badawczym wspomaga działania w zakresie:

 • Analiz i badań obserwacyjnych,
 • Badań klinicznych dla faz I-IV,
 • Analiz i badań epidemiologicznych,
 • Badań statystycznych i analizy statystycznej.
   

Każdy z etapów badań prowadzony jest za pomocą nowoczesnej platformy eCRF.biz.™, dzięki której badacze mają możliwość m.in.:

 • Zaprojektowania protokołu analizy statystycznej,
 • Rozplanowania rozmiaru próby oraz wybór metody doboru,
 • Opracowania schematu bazy danych,
 • Wyboru metody randomizacji,
 • Kontroli oraz administrowania nadzorowanymi danymi z badań,
 • Przygotowania danych do przeprowadzenia analizy statystycznej,
 • Wykonanie bazy danych,
 • Dokonania analiz biorównoważności, przeżywalności, a także jakości życia pacjentów,
 • Odnajdywania reguł diagnostycznych,
 • Wykonywania analiz przejściowych i raportów z przeprowadzonych projektów badawczych.
   

Wybór Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Niekomercyjne Badania Kliniczne są kojarzone z Komercyjnymi Badaniami Klinicznymi, które wykonywane dla koncernów i firm farmaceutycznych mają na celu najczęściej wprowadzanie nowych leków na rynek. Tymczasem Niekomercyjne Badania Kliniczne są jednym ze sposobów:

 • Odnajdywania nowych metod terapii i udoskonalania obecnych procedur medycznych,
 • Optymalizowania kosztów leczenia,
 • Wdrażania nowych sposobów leczenia kojarzonego w terapiach onkologicznych,
 • Wprowadzania nowych produktów i usług medycznych na rynek,
 • Poszukiwania grup pacjentów odnoszących największe korzyści z zastosowania różnorodnych typów leczenia.
   

Pomoc w sporządzaniu dokumentacji badawczej i publikacji naukowych

Dzięki oprogramowaniu eCRF.biz™ i wsparciu specjalistów z agencji BioStat® obowiązki badaczy związane z dokumentacją prawną oraz sporządzaniem umów pomiędzy jednostkami pracującymi nad projektem, a pacjentami staje się proste.

Eksperci ds. badań klinicznych pomagają:

 • Przygotować i negocjować kontrakty dla ośrodków naukowych i akademickich oraz pojedynczych badaczy,
 • W procedowaniu zgłoszeń Niekomercyjnych Badań Klinicznych do Komisji Bioetycznych, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Rozliczać finansowo badaczy oraz uczestników badań.
   

Sprawdź szczegóły oferty: Niekomercyjne Badania Kliniczne

 

Osiągając wyznaczone cele w procesie badawczym, jego projektanci chcą przedstawić swoje wyniki szerszemu odbiorcy. Agencja badawcza BioStat® wspomaga naukowców w przygotowaniu publikacji naukowych do czasopism znajdujących się na Master Journal List.  Zachęcamy także do współpracy w przygotowaniu prezentacji i konspektów do konferencji naukowych i kongresów medycznych, przy wsparciu Key Opinion Leaders.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie omówienia szczegółów dotyczących oferty Niekomercyjnych Badań Klinicznych!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt pełnej obsługi niekomercyjnego badania klinicznego?

Z uwagi na indywidualny charakter każdego zlecenia, prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów, które pozwolą nam na dokładne wycenienie usługi.

Co obejmuje oferta pełnej obsługi niekomercyjnego badania klinicznego?

Oferta pełnej obsługi niekomercyjnego badania klinicznego obejmuje szeroki zakres usług, które umożliwiają kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie badania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami etycznymi. Dodatkowo zapewniamy wsparcie w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, kompleksową analizę statystyczną oraz pomoc w przygotowaniu CSR, publikacji naukowych lub artykułów.

Czy specjalizujecie się w niekomercyjnych badaniach klinicznych?

Jednym z obszarów naszej działalności są badania niekomercyjne. Realizujemy je zarówno dla uczelni medycznych, jednostek akademickich oraz naukowo-dydaktycznych jak i indywidualnych naukowców, którzy potrzebują wsparcia w swoich projektach badawczych.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl