Profesjonalna statystyka do prac naukowych


Kompleksowe usługi statystyczne dla instytucji oraz pojedynczych przedstawicieli świata nauki
Pomoc statystyczna na każdym etapie powstawania pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Statystyka do prac naukowych na potrzeby grantów, opracowań i publikacji naukowych
Biostat. More than statistics.

Zaufaj ekspertom

Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze statystyki, biostatystyki, biotechnologii, matematyki stosowanej oraz data management pozwoliło nam rozszerzyć ofertę o realizację analiz statystycznych do prac naukowych. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak trudnym i czasochłonnym zadaniem jest przygotowanie skomplikowanych analiz. Jednak z naszą pomocą końcowy sukces jest niemalże gwarantowany!

Projektowanie badań

Konsultacje metodologiczne

Data management

Przeprowadzanie analiz

Przeprowadzanie analiz

Nasi eksperci zajmują się pełną analizą statystyczną. Do prac naukowych podchodzimy ze szczególną starannością, aby uzyskać zawsze wiarygodne i wartościowe wnioski. Zgromadzone w bazie dane poddajemy analizom zgodnie z założeniami przygotowanego wcześniej planu badania, tak by możliwa była weryfikacja przyjętych hipotez.
Zakres analizy:
 • Statystyki porównawcze i opisowe
 • Analizy prognostyczne
 • Korelacje (analizy związków)
 • Testy istotności
 • Analizy przeżywalności
 • Analizy regresji
 • Analizy czynnikowe

Projektowanie badań

Oferujemy Państwu wsparcie począwszy już to etapu projektowania badań. Pomagamy w stworzeniu założeń i celów badawczych, doborze próby oraz narzędzi, a także w prawidłowym postawieniu hipotez i pytań badawczych. Jeżeli natomiast przygotowali je Państwo wcześniej samodzielnie, wówczas warto powierzyć naszym specjalistom weryfikację ich poprawności.

 • Opracowanie planu badania i analizy statystycznej
 • Dobór metod randomizacji
 • Dobranie zmiennych oraz skal pomiarowych
 • Wybór metod oraz testów statystycznych
 • Opracowanie rzetelnych modeli statystycznych

Konsultacje metodologiczne

Proponujemy Państwu usługę konsultacji z zakresu statystyki do prac naukowych. Dzięki naszemu wsparciu współpraca z promotorem, recenzentem czy czasopismem wreszcie będzie przebiegać sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Nasze wskazówki każdorazowo uwzględnią wszelkie zgłoszone sugestie – w razie potrzeby podpowiemy, jakie elementy wymagają korekty lub usprawnień.

Data management

Uzyskane dane wprowadzamy do elektronicznej platformy eCRF.biz™, co pozwala na bezbłędne kodowanie oraz walidację. System gwarantuje również sprawny monitoring danych, a także kontrolę nad wartościami wyraźnie odstającymi.
 • Bezpieczeństwo (funkcja automatycznych kopii zapasowych)
 • Bieżąca kontrola nad poprawnością i komplementarnością
 • Łatwość obsługi
 • Randomizacja

Kontrola statystyczna

Nasza usługa statystyki dla prac naukowych obejmuje również kontrolę na każdym etapie procesu analizy. Jeżeli zdecydowali się Państwo przeprowadzić analizę samodzielnie lub zlecić to zadanie innej firmie, dokonamy weryfikacji poprawności, a w razie konieczności wprowadzimy niezbędne poprawki.

Opracowanie wyników

Na podstawie rezultatów przeprowadzonych analiz przygotowujemy opracowanie w postaci czytelnego raportu w programie SPSS oraz MS Office. Przyjmuje ono zarówno postać graficzną, tabelaryczną, jak i opisową, co pozwala w łatwy sposób wyciągnąć wnioski z badania. Nasze opracowania są zgodne ze standardami listy filadelfijskiej.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaką mam gwarancję, że otrzymane wyniki będą prawidłowe?

Od ponad 17 lat nasi eksperci zajmują się opracowaniami statystycznymi dla największych polskich i zagranicznych firm. Jako jedyni na rynku udzielamy również 12-miesięcznej gwarancji na wykonane analizy. Dzięki czemu klient zyskuje pewność co do rzetelności realizowanych projektów badawczych.

Jaki jest koszt i czas realizacji zlecenia?

Każde zlecenie jest indywidualne dlatego prosimy o przesłanie kompletu dokumentów, które umożliwi nam zapoznanie się z projektem i oszacowanie ceny oraz czasu potrzebnego na jego wykonanie.

Czym jest elektroniczna platforma eCRF.biz™ ?

System eCRF.biz™ eliminuje tradycyjne, papierowe dokumenty (karty obserwacji, raporty, zestawienia itp.) wytwarzane i gromadzone w trakcie realizacji projektów. Umożliwia zdalne gromadzenie danych, data management, zawiera moduł analityczny pozwalający na monitorowanie postępów oraz generowanie statystyk projektu. W przypadku analizy danych pozwala na bezbłędne kodowanie oraz walidację. Gwarantuje również sprawny monitoring danych, a także kontrolę nad wartościami wyraźnie odstającymi.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl