Tag: Badania obserwacyjne

Badania obserwacyjne

Badania obserwacyjne są jednymi z najbardziej podstawowych badań naukowych – ich celem jest opis lub analiza próby badanej, przy czym dzieli się je na opisowe i analityczne. Tak jak badania eksperymentalne oceniają skuteczność jakichś technologii medycznych, tak badania obserwacyjne służą do określania ich efektywności.

Są prowadzone w branży medycznej, przy czym służyły medycynie jeszcze przed wynalezieniem badań klinicznych – i obecnie współegzystują. Po co się je prowadzi i do czego dokładnie służą? Co mają wspólnego z badaniami nieinterwencyjnymi?

 

Kiedy przeprowadzać badania?
Czasem badania kliniczne – prowadzone na grupie chętnych osób w ściśle określonych warunkach, dla wykrycia i przetestowania nowej kuracji prewencyjnej, bądź takiej która pozwala leczyć choroby – byłyby zbyt drogie do wykonania.

Możliwe również, że pewne grupy uznałyby je za nieetyczne, albo wątpliwe etycznie, czy też ich przeprowadzenie okazałoby się nadmiernie trudne. W takim wypadku możliwe jest ich zastąpienie badaniami obserwacyjnymi.

 

Rodzaje badań obserwacyjnych
Badania dzieli się na retrospektywne oraz prospektywne – w zależności od tego, czy dotyczą przeszłości, czy też przyszłości.

Warto dodać, że z oczywistych względów ten drugi typ badań jest dużo efektywniejszy, jako że specjaliści mogą samodzielnie zaplanować czas ich trwania, przebieg, zakres zbieranych danych i inne, dowolne czynniki.

Ten typ badań dzieli się również na opisowe i analityczne, przy czym w pierwszej grupie wyróżniamy opis przypadku, serię przypadków, badanie przekrojowe oraz longitudinalne.

W drugiej grupie znajdują się zaś następujące podgrupy: badania ekologiczne, kohortowe, przypadek dwóch grup oraz badania przypadek-kontrola.

 

Dlaczego badania nieinterwencyjne?
W przypadku obserwacji, wielką wagę przykłada się do tego, by były to badania nieinterwencyjne. Oznacza to, że przeprowadzane obserwacje nie mają charakteru interwencji – nie wykonuje się żadnych dodatkowych procedur diagnostycznych, nie stosuje produktów leczniczych itd.

Badania mają odpowiedzieć na ważne pytania, sprawdzić efektywność technik i ich wpływ na ludzi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zastosowano badań nieinterwencyjnych.

Ogółem rzecz biorąc, opisywany rodzaj badań ma służyć ocenie jakiegoś zjawiska medycznego, przy czym obserwacja jest tańsza i łatwiejsza w przeprowadzaniu od badań klinicznych.

Istotne jest jednak również ocenienie stopnia wiarygodności danego badania – w tym celu ustalone zostały specjalne zasady ich oceniania. Analiza wyników może przynieść przełomy w medycynie – z pewnością zaś pozwala lepiej zrozumieć pewne zjawiska.

eCRF - technologia w służbie farmacji

Jeśli system eCRF to dla ciebie jeszcze niezbadany obszar, po przeczytaniu tego tekstu będziesz miał podstawową wiedzę na temat technologii eCRF i jego roli w badaniach klinicznych.

 

Czym jest eCRF?

eCRF to technologia umożliwiająca zbieranie danych podczas badań klinicznych. Dane są zazwyczaj zapisywane na urządzeniach wejściowych za pomocą formularzy elektronicznych. Chociaż wciąż stosuje się tradycyjne papierowe formularze CRF, to coraz więcej badań klinicznych przenosi się do sfery elektronicznej i zastępuje dokumenty papierowe zapisami cyfrowymi. Sponsorzy, organizacje zajmujące się badaniami kontraktowymi i firmy konsultingowe przyjęły systemy eCRF do przeprowadzania zarówno prostych, jak i złożonych badań.

 

Analiza danych a rynek farmaceutyczny

Tak przeprowadzane badania kliniczne adresowane są do branży medycznej jak, a także farmaceutycznej. Korzystając z narzędzi analizy statystycznej, badacze są w stanie dobrze rozpoznać rynek oraz sposób myślenia przyszłych oraz aktualnych pacjentów i klientów, co pozwala na lepiej sprofilować działalność pod ich potrzeby. Możemy poznać preferencje i opinie konsumenckie, czy też mieć wgląd w cechy przesądzające o zakupie wybranego produktu spośród gamy podobnych. Poznamy opinie o marce i jej wizerunku lub skupimy się na ocenie materiałów reklamowych i skuteczności kampanii. Przy pomocy odpowiednich narzędzi analizy statycznej można odpowiedzieć na prawie każdą kwestię i problem dręczący przedsiębiorców, jednocześnie odpowiadając na ich potrzeby i wymagania. Najnowsze zdobycze technologii z dziedziny informatyki w połączeniu z zespołami specjalistów na polu badań statystycznych, pozwalają na stworzenie adekwatnych strategii rozwoju dla firm medycznych i farmaceutycznych. Odpowiednio spersonalizowane aplikacje do gromadzenia danych i wdrożenie zaproponowanych przez badaczy rozwiązań potrafią często zdziałać wiele by pchnąć markę na zupełnie nowe tory zawodowego sukcesu.

Z technologii eCRF można korzystać zarówno podczas prowadzenia badań klinicznych, testowania sprzętu medycznego oraz badań nad skutecznością wprowadzonych już na rynek leków. Z jednej strony umożliwia ona rozwój nauki – poprzez dostarczenie miarodajnych informacji na temat działania testowanego leku (skuteczności, czasu działania, skutków ubocznych, komfortu pacjenta etc.), a z drugiej – jest potężnym narzędziem do analizy rynku, które umożliwia budowanie rzetelnej i wiarygodnej marki.

Jeśli prowadzisz firmę z branży medycznej lub farmaceutycznej, opracowując strategię biznesową za pomocą badań warto sięgnąć po narzędzie eCRF, zwłaszcza opracowane przez specjalistów. BioStat to firma z 15-letnim stażem za równo na rynku badawczym, jak i software’owym. Ekspercki zespół, złożony z wysokiej klasy analityków, informatyków oraz naukowców oferuje kompleksowe usługi eCRF, a także prowadzenia badań klinicznych i obserwacyjnych. Zaufaj doświadczeniu specjalistów w projektowaniu eCRF.

Niekomercyjne Badania Kliniczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kierowaną do badaczy, ośrodków akademickich, towarzystw naukowych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
 

Wielopoziomowe badania kliniczne realizowane przez zespół agencji badawczej BioStat® dają Państwu pewność prowadzenia i zarządzania  danymi klinicznymi w najwyższej jakości autorskim oprogramowaniu  eCRF.biz™.
 

Każdy rodzaj badań w nowoczesnym oprogramowaniu

Oferta Niekomercyjnych Badań Klinicznych BioStat® obejmuje intuicyjne rozwiązania dla przetwarzania danych gromadzonych w trakcie prowadzenia badań klinicznych.  Doświadczony zespół ekspertów działający na rynku badawczym wspomaga działania w zakresie:

 • Analiz i badań obserwacyjnych,
 • Badań klinicznych dla faz I-IV,
 • Analiz i badań epidemiologicznych,
 • Badań statystycznych i analizy statystycznej.
   

Każdy z etapów badań prowadzony jest za pomocą nowoczesnej platformy eCRF.biz.™, dzięki której badacze mają możliwość m.in.:

 • Zaprojektowania protokołu analizy statystycznej,
 • Rozplanowania rozmiaru próby oraz wybór metody doboru,
 • Opracowania schematu bazy danych,
 • Wyboru metody randomizacji,
 • Kontroli oraz administrowania nadzorowanymi danymi z badań,
 • Przygotowania danych do przeprowadzenia analizy statystycznej,
 • Wykonanie bazy danych,
 • Dokonania analiz biorównoważności, przeżywalności, a także jakości życia pacjentów,
 • Odnajdywania reguł diagnostycznych,
 • Wykonywania analiz przejściowych i raportów z przeprowadzonych projektów badawczych.
   

Wybór Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Niekomercyjne Badania Kliniczne są kojarzone z Komercyjnymi Badaniami Klinicznymi, które wykonywane dla koncernów i firm farmaceutycznych mają na celu najczęściej wprowadzanie nowych leków na rynek. Tymczasem Niekomercyjne Badania Kliniczne są jednym ze sposobów:

 • Odnajdywania nowych metod terapii i udoskonalania obecnych procedur medycznych,
 • Optymalizowania kosztów leczenia,
 • Wdrażania nowych sposobów leczenia kojarzonego w terapiach onkologicznych,
 • Wprowadzania nowych produktów i usług medycznych na rynek,
 • Poszukiwania grup pacjentów odnoszących największe korzyści z zastosowania różnorodnych typów leczenia.
   

Pomoc w sporządzaniu dokumentacji badawczej i publikacji naukowych

Dzięki oprogramowaniu eCRF.biz™ i wsparciu specjalistów z agencji BioStat® obowiązki badaczy związane z dokumentacją prawną oraz sporządzaniem umów pomiędzy jednostkami pracującymi nad projektem, a pacjentami staje się proste.

Eksperci ds. badań klinicznych pomagają:

 • Przygotować i negocjować kontrakty dla ośrodków naukowych i akademickich oraz pojedynczych badaczy,
 • W procedowaniu zgłoszeń Niekomercyjnych Badań Klinicznych do Komisji Bioetycznych, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Rozliczać finansowo badaczy oraz uczestników badań.
   

Sprawdź szczegóły oferty: Niekomercyjne Badania Kliniczne

 

Osiągając wyznaczone cele w procesie badawczym, jego projektanci chcą przedstawić swoje wyniki szerszemu odbiorcy. Agencja badawcza BioStat® wspomaga naukowców w przygotowaniu publikacji naukowych do czasopism znajdujących się na Master Journal List.  Zachęcamy także do współpracy w przygotowaniu prezentacji i konspektów do konferencji naukowych i kongresów medycznych, przy wsparciu Key Opinion Leaders.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie omówienia szczegółów dotyczących oferty Niekomercyjnych Badań Klinicznych!

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl