Tag: pomoc statystyczna

Czy pisząc pracę naukową warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Statystyka jest nauką, która w swoim działaniu skupia się na metodach pozyskiwania oraz prezentowania danych. W głównej mierze statystyka opiera się na analizie danych, a dzięki specjalistycznym narzędziom stworzona jest do wyszukiwania zależności czy prawidłowości zachodzących w dużych zbiorach danych odpowiadających zjawiskom masowym.

 

Dlaczego warto korzystać z  pomocy specjalistów?

Przeprowadzanie dziś procesów naukowych bez wykorzystania statystyki jest niemożliwe. Badacze doskonale zdają sobie sprawę, że statystyka znajduje się wszędzie obok nas. Projektując badania naukowe warto skorzystać z pomoc specjalistów, którzy pomogą przygotować dobrą statystykę do doktoratu czy innych prac. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwoli na:

  • trafne wskazanie wniosków;
  • zminimalizowanie czasu potrzebnego na zaprojektowanie badania, pozyskiwanie danych oraz ich interpretację;
  • zyskanie danych zaprezentowany w sposób czytelny, jasny;
  • uzyskanie wsparcie ze strony fachowców na każdym etapie badania.

 

Na czym polega pomoc statystyczna do prac naukowych?

W głównej mierze pomoc statystyczna ma za zadanie:

  • wspomagać młodych badaczy i dostarczać im sprawdzonych oraz rzetelnych danych;
  • wzbogacać przeprowadzane przez niedoświadczonych badaczy procesy;
  • podnosić jakość prac naukowych i umożliwić zastosowanie jej wyników w rzeczywistym działaniu.

Należy wziąć także pod uwagę, że badacze-specjaliści posiadają fachowe oprogramowania, które ułatwiają im interpretowanie nawet dużych zbiorów danych w krótkim czasie oraz konstruowanie poprawnych wniosków. Decydując się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy statystycznej zyskuje się także niepowtarzalną szansę na przeprowadzenie procesu badawczego, który będzie realizowany zgodnie ze wskazówkami fachowców. Wskazówki te zaś mogą stanowić podstawę do przeprowadzania dalszych, pogłębiających badań.

 

Wiarygodność w centrum zainteresowania

Jak wiadomo statystyka do doktoratu bądź innej pracy naukowej powinna być przede wszystkim wiarygodna i poparta rzetelnym procesem badawczym. Możliwym jest to tylko wtedy, jeśli wykorzystane narzędzia oraz metody zostały zastosowane w odpowiedni sposób, zaś pozyskane dane poprawnie zinterpretowane. Młody i niedoświadczony badacz chcąc uzyskać pożądany wynik może źle skonstruować narzędzie (np. zadając pytania sugerujące)  lub też interpretować dane w taki sposób, aby zgadzały się z jego intuicją czy założeniami.

Pomoc statystyczna dla naukowców - poradnik

Pomoc statystyczna dla naukowców

Skuteczny tekst naukowy

Aby praca naukowa mogła zostać uznana za rzetelną, konieczne jest zachowanie stosownych odniesień do rzeczywistego świata. Stosunkowo łatwym na to sposobem jest posiłkowanie się badaniami statystycznymi jako bazą dla formułowanych tez. Niestety, bardzo często okazuje się, że jako naukowcy innych dziedzin nie mamy zwyczajnie czasu ani możliwości na przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statystycznych, które mogłyby w znaczący sposób podnieść impact factor naszych tekstów. Jeżeli jesteśmy specjalistami w dziedzinie badań społecznych, mamy większe umiejętności w tym względzie, aczkolwiek niekoniecznie musimy potrafić poradzić sobie ze skomplikowaną statystyką, która nie tylko urozmaiciłaby badanie, ale i umożliwiła wykrycie niewidocznych w inny sposób tendencji i relacji. Z kolei dla specjalistów statystyki matematycznej przeprowadzenie wielu czynności związanych z pozyskaniem, gromadzeniem i opisywaniem danych może okazać się niesamowicie żmudna. Ten czas i inne zasoby można by spożytkować w bardziej pożyteczny dla siebie sposób. Z pomocą przychodzą nam zewnętrzne firmy badawcze, oferując szeroki wachlarz usług, obejmujących wszystkie etapy rzetelnego badania statystycznego.

Dla laików

Jeśli nie znamy się na prowadzeniu skomplikowanych obliczeń naukowych, to sprawa wydaje się dość prosta: za przyzwoitą cenę otrzymujemy pomoc statystyka całościowe wsparcie ekspertów, którzy zadbają o najwyższą jakość i rzetelność analiz. Posiadając najnowsze metody, technologię i odpowiednią wiedzę do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania dużych ilości danych, są w stanie wskazać nam zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami relacje, wychwycić najważniejsze tendencje, a nawet dać wiarygodny dowód na niewystępowanie domniemywanych przez nas związków w innych aspektach badania. Przydatność pomocy statystycznej zależy od stopnia współpracy jaki założymy – jeśli to nasze początki w świecie nauki, możemy liczyć na przeprowadzenie za rękę przez każdy istotny etap badania.

Dla zaawansowanych

Jeżeli wiemy już coś niecoś na temat statystyki lub jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami, również możemy skorzystać z propozycji firm zewnętrznych. Obliczenia naukowe, jak już wspomnieliśmy, bywają żmudną pracą. Przez czas, w którym zatrudniony przez nas zespół specjalistów będzie eksplorował dane, my możemy skupić się na innych aspektach naszej pracy, a nawet poświęcić się zupełnie nowemu zagadnieniu. Dzięki zewnętrznym pracownikom, możemy być pewni tego, że unikniemy błędów związanych z brakiem obiektywizmu. Przeprowadzone analizy często wskazują dodatkowe aspekty badanego fenomenu, które dla badacza dotychczas pozostawały ukryte. We współpracy z zewnętrzną firmą obowiązuje pełen profesjonalizm ale również duża swoboda planowania. Możemy zlecić zespołowi wykonanie konkretnej części badania, nieważne czy będzie to stworzenie koniecznej do pozyskania materiału badawczego ankiety, znalezienie odpowiednich źródeł, zgromadzenie danych czy ich analiza i utworzenie opisowych wniosków. Swoje badanie możemy wzbogacić także o dodatkowe wyniki, potwierdzające dokonane obliczenia naukowe. Możliwości jest wiele, wszystko jest kwestią negocjacji i ustalenia zasad współpracy. Dobre firmy statystyczne starają się w tej mierze jak najlepiej dopasować do wymagań i potrzeb swoich klientów.

Szukając wspólników

Powinniśmy zawsze zwracać uwagę nie tylko na ilość doświadczenia zleceniobiorców, ale również na jego jakość. Najlepiej będzie się nam współpracowało z takimi firmami, dla których zagadnienia nas interesując nie są pierwszyzną. Różnorodność w tym przypadku potrafi zaowocować zaskakującymi wynikami, dzięki którym świat naukowy rozpozna nasz potencjał. Obliczenia naukowe wykonywane przez firmę badawczą mogą otworzyć nieznane nam dotąd ścieżki rozwoju, ukierunkowując naszą karierę na najbardziej poczytne publikacje w świecie reprezentowanej dziedziny.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl