Rekomendują nas

Katedra i Klinika Ortopedii  Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie

„Zespół Biostat wykazał się biegłą znajomością problemów statystyki medycznej. Współuczestniczył w projektowaniu metodyki badań statystycznych, prowadził obliczenia oraz weryfikował wyniki obliczenia innych osób.”

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii

"Bardzo dziękuję za szybką, profesjonalną  i terminową pomoc w statystycznej analizie materiału do mojej pracy statutowej, realizowanej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Nie bez znaczenia było również  przejrzyste i zrozumiałe dla każdego, opracowanie wyników."

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Wykonawca dodatkowo w ramach współpracy konsultował elementy swojej bazy elektronicznej na potrzeby serwera zamawiającego, co umożliwiło kontynuację programu badawczego w dalszych latach. Elektroniczna obsługa programu monitoringowego została wykonana sumiennie i profesjonalnie.  

Instytut Psychiatrii i Neurologii

"Analiza statystyczna dotycząca wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatryczno-psychologicznego została wykonana zgodnie z umową i bez zastrzeżeń."

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Firma Biostat wywiązała się z umownego terminu wykonania badań ankietowych oraz analizy statystycznej projektu badawczego. Wykonane zadanie uzyskało opinię pozytywną.

Instytut Medycyny Pracy

Zamawiający stwierdza wykonanie badania rzetelnie i terminowo oraz zgodnie z umową i nie wnosi zastrzeżeń do przekazanych materiałów.

Klinika Kardiochirurgii

Cały zakres  prac powierzony firmie zrealizowany był sprawnie i szybko. Na każdym etapie współpracy pracownicy uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu. Niejednokrotnie służyli pomocą i weryfikowali nasze oczekiwania.

Mabion

Od ponad 2 lat współpracujemy z firmą Biostat w zakresie realizacji badań klinicznych. Firma stworzyła na nasze potrzeby elektroniczny CRF – zajmuje się utrzymaniem i administracją systemu. Potwierdzam, że firma wywiązuje się ze swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy.

Centrum Onkologii

Firma Biostat wykonała usługę, jaką było badanie ilościowe opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej i zachowań zdrowotnych grup docelowych. Projekt, 45+ w zakresie chorób układu moczowo-płciowego, wykonano bez zastrzeżeń i zgodnie z zawartą umową.​

Centrum Zdrowia Dziecka

Wysoko oceniam wiedzę, podstawy merytoryczne oraz dyspozycyjność zespołu Biostat. Zawsze można było liczyć na pomoc i proste przełożenie wyników  testów statystycznych na wiedzę niezbędną w praktyce klinicznej. Doceniona została również pomoc w zakresie graficznym.

ISN Pharma

„Profesjonalna obsługa techniczna systemu eCRF sprawia, że wszelkie wprowadzone zmiany odbywają się natychmiastowo, co nie powoduje zakłóceń w przebiegu badania. Wszystkie usługi wykonywane są profesjonalnie, fachowo i terminowo, a współpraca przebiega harmonijnie i bez zakłóceń.”

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

"Zespół Biostat opracował dane statystyczne, rzadko omawianego w piśmiennictwie nadużywania substancji anabolicznych. Opracowanie to umożliwiło publikację w wiodących pismach medycznych oraz  przedstawienie tegoż problemu na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego."

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Jestem bardzo zadowolony z wysoce profesjonalnego i terminowego przeprowadzenia analizy statystycznej do realizowanej pracy doktorskiej. Na duże uznanie zasługuje zarówno wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, jak również elastyczność i indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta.”

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

"Badania na temat zastosowania klinicznego paliferminy, jest niewiele. Dzięki firmie Biostat wyniki zostały uzyskane i mogły być przedstawione, na kilku zjazdach polskich i zagranicznych dotyczących hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych. Z firmą jesteśmy w stałym kontakcie , gdyż bardzo cenimy sobie w pełni profesjonalne współdziałanie.​"

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Badanie dotyczące postaw wobec informacji genetycznej i biobankowania zostało zrealizowane przez firmę BioStat dla Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach grantu naukowego przyznanego przez MNiSW dr Jakubowi Pawlikowskiemu. Firma wykazała się pełnym zawodostwem, oddając kompletny raport wynikowy oraz analizę statystyczną.

Novarts Poland Sp. z o.o.

“The cooperation with Biostat was smooth. The company always prepares all elements of the agreements on time, with no delays. The contacts with Biostat were always very professional and the quality of their work was very high.”

Pfizer Polska Sp. z o.o.

„We recived an excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of advance in medical research projects. The Biostat used a very clear language and a variety of methods to maximize our understanding and to ensure that statistical theory and practice were integrated.”

Celon Pharma

"We have used services of Rafal Piszczek (from BioStat company) since 2006 in scope of medical statistics. During our cooperation Rafal Piszczek has performed his services in professional way. We are indeed thankful for his reliability and recommend him as a professional statistician."

Chiesi

Biostat wykonał dla naszej firmy kilkanaście analiz statystycznych, z danych przez nas przekazanych. Wszystkie zlecone analizy wykonane zostały szybko i rzetelnie. Obecnie BioStat jest naszym polecanym dostawcą usług statystycznych. 
Firma BioStat jest zdecydowanie godna polecenia.

Military Medical

“I confirm that I have dealt with Mr Rafal Piszczek since 2006, during which time he has provided us with excellent support in the area of medical data analysis and the use of advanced statistical tools. I can confidently recommend Mr Rafal Piszczek as a solid and reliable expert in this field.”

Medtronic 

W bieżącym roku korzystaliśmy z usług firmy BioStat, która zapewniła nam kompleksową obsługę projektu badawczego z zakresu badania opinii i statystycznej analizy wyników. Polecamy firmę BioStat jako ekspertów z dużym doświadczeniem, zapewniających stałą współpracę i rozwój swoich partnerów.

Helimed

Firma BioStat wykonała badania jakości obsługi i opinii pacjenta w naszych placówkach. Usługa została wykonana właściwie i zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy. BioStat wywiązał się z zadania w sposób staranny i terminowy.

Johnson & Johnson Poland

Firma BioStat opracowała dla nas analizę statystyczną dla prowadzonego przez Johnson & Johnson (LifeScan) projektu badawczego. Zadania realizowane były fachowo i z zachowaniem umówionego terminu. 

MSD

W latach 2007-2008 BioStat zrealizował dla MSD Polska trzy projekty oparte o technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Projekty zostały wykonane właściwie, w terminie i z pełnym zaangażowaniem zespołu wykonawców.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Firma BioStat powierzone zadania wykonywała profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Pracownicy firmy to solidni fachowcy, w pełni zaangażowani w wykonywaną pracę, wykazali się zrozumieniem i cierpliwością. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę BioStat, jako dobrego partnera biznesowego, który z należytą starannością wykonuje powierzone mu zadania.​"

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Bardzo staranne wykonanie analizy statystycznej danych oraz opracowanie modelu ekonometrycznego w ramach realizacji projektu badawczego pt. Paradygmat rozwoju, a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE. Zespół firmy BioStat cechuje się profesjonalizmem i wysokimi kompetencjami.

Lek Polska Sp z o.o.

“During our cooperation BioStat company perform their service in professional way, upright and keeping deadlines as well quality of service was on very high level. BioStat company approach to our order in special individual way and execution of project meet our expectations. While the contact and cooperate with BioStat, we meet with kind, on time and flexible treatment.”

Novascon Pharmaceuticals Sp z o.o.

Po raz kolejny firma BioStat wykazała się ogromną elastycznością na potrzeby klienta. Zaskakiwała nas praca ponad standardowe godziny jeśli wymagała tego sytuacja oraz klarowna prezentacja wyników w terminie. BioStat prowadzi nienaganne kontakty z klientami oraz daje klientowi poczucie, że jest w dobrych rękach.

Thea Polska Sp. z o.o.

Z firmą BioStat współpracujemy już od dłuższego czasu. Do tej pory współpraca układa się pomyślnie i bez zarzutu. Firma BioStat jest bardzo elastyczna w planowaniu i proponowaniu rozwiązań co w obecnych czasach jest bardzo szanowane. Godny zaufania i polecenia dostawca usług, z którym warto współdziałać.

Mundipharma Polska Sp z o.o.

"Firma Biostat powierzone zadanie wykonała wyprofesjonalnie i terminowo. Zaproponowane rozwiązania zarówno techniczne, jak i logistyczne w pełni odzwierciedlają nasze oczekiwania. Na wszelkie pytania oraz wątpliwości firma odowiadała bardzo szybko, bez zdębnego oczekiwania."

Wojskowy Instytut Medyczny 

Firma BioStat Sp. z o.o. w profesjonalny sposób podjęła się opracowania zaawansowanego narzędzia  wykorzystującego zasady statystyki bayesowskiej (…). Projekt został wykonany zgodnie z terminem, a współpraca przebiegała bez zakłóceń.

Amgen

“The cooperation has concerned survey organization, consulting and statistical analysis of quantitative research. We are indeed thankful to Rafal Piszczek for his reliability and professionalism in ding his duties as well as for his creative contribution on the projects being conducted by Amgen.”

Milton Essex

Rekomendujemy korzystanie z usług firmy BioStat Sp z o.o. wszystkim podmiotom działającym w sektorze R&D. Wartość rozwiązań informatycznych dostarczonych przez BioStat przewyższa pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa większość alternatywnych systemów eCRF. 

Domański Zakrzewski Palinka

Została przeprowadzona analiza poziomu ceny za produkt leczniczy w odniesieniu do ceny konkurencji. Zadanie zostało zrealizowane dokładnie, sumiennie, w sposób kompleksowy.

Akademia Medyczna w Lublinie

“I have know and collaborated with Rafal Piszczek, member of our research team, since January 2005. I am absolutely convinced, Rafal Piszczek is a very good candidate for any responsible work in the area of statisties.”

EGIS

Firma BioStat służy rzetelnym doradztwem i jest odpowiednio wykwalifikowana w świadczeniu usług. Pracownicy firmy BioStat wykazują się otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów i obiekcji zleceniodawców.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Gospodarki Światowej

Raport wynikowy oraz analiza statystyczna zostały przeprowadzone zgodnie z planem, w czasie krótszym niż przewidywał harmonogram oraz z odpowiednią skrupulatnością. Raport z badania był przygotowany w sposób czytelny i jasny. Zadanie wykonane zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Polpharma

The company brought along expertise that involved selecting and using appropriate statistical methods as well as clear and precise writing. They were a reliable and professional partners at all phases of our collaboration. It is my pleasure to recommend Biostat sp. z o.o. as a solid and reliable partner in area od medical statistics. I had a positive experience with them and would not hesitate to use they services again.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl