Tag: analiza rynku medycznego

Analizy statystyczne

Oferta usług centrum statystyki agencji badawczej BioStat®

Centrum statystyki BioStat® oferuje usługi w zakresie analiz statystycznych dla branży medyczno-farmaceutycznej, indywidualnych prac badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, a także projektów badawczych realizowanych w biznesie.

 

Działania zgodne z wymogami

Specjaliści centrum statystyki BioStat® oferują analizy statystyczne zgodne z wymogami standardów Master Journal List (lista filadelfijska), a także wytycznymi promotorów i koordynatorów prac naukowych. Dzięki temu wspomagamy młodych i rozwijających się naukowców, dla których nasze działania statystyczne będą kolejnym elementem na drodze do sukcesu. Jeden z naszych celów to wsparcie rozwoju polskiej branży medycznej. Dlatego chętnie angażujemy się w projekty dotyczące branży medyczno-farmaceutycznej, dotyczące:

 • Badań klinicznych dla faz I-IV,
 • Badań obserwacyjnych,
 • Projektów badań obserwacyjnych,
 • PMS,
 • Eksploracji dotyczącej statystyki w zakresie epidemiologii,
 • Biorównoważności leków,
 • Suplementów diety.

 

Nasz autorski system eCRF.biz ™ pozwala na profesjonalne gromadzenie i zarządzanie danymi gromadzonymi podczas realizacji badań w formie elektronicznej. Wcześniejsza faza projektu badawczego dotyczy:

 • Ustalenia wielkości próby do realizacji badań,
 • Wyboru metody randomizacji próby,
 • Wskazania zmiennych i skal pomiarowych,
 • Wyboru metod analiz statystycznych i testów pomiarowych,
 • Określenia wielkości błędu statystycznego,
 • Opracowania protokołu do badań oraz przygotowania planu analizy statystycznej.

 

Gromadzenie i zarządzanie danymi to istotny etap, na podstawie którego przygotowuje się materiał do właściwej analizy statystycznej. Dzięki użyciu autorskiego systemu, dane są wolne od błędów odchyleń od norm zawartych w protokole badawczym. Proces Data Management przebiega zgodnie z kolejnością:

 • Przygotowania elektronicznej bazy danych,
 • Kodowania i walidacji gromadzonych informacji,
 • Weryfikowania na poziomie statystycznym i formalnym,
 • Wskazania obserwacji odstających od normy,
 • Stałego monitoringu zebranych danyc.

 

Właściwe analizy statystyczne polegają na wykonaniu wcześniej dobranych:

 • Testów statystycznych,
 • Analiz korelacji,
 • Analiz jedno- bądź wieloczynnikowych,
 • Analiz przeżycia,
 • Statystyk opisowych,
 • Analiz regresji,
 • Analiz koszykowych.

 

Profesjonalne narzędzia

Korzystając z zaawansowanych narzędzi statystycznych i pakietów pozwalających, takich jak programy R, SPSS, a także język programowania Python, możemy analizować dane na wielu poziomach, badając ich strukturę i nie ograniczając się do jednej metody. Rozwiązania, które są nadal rozwijane przez środowiska naukowe pozwalają nam na idealne dopasowanie się do wymagań klientów oraz elastyczność w kwestiach badawczych.

 

Sprawdź, co zespół ekspertów z centrum statystyki BioStat® może zaproponować, aby zrealizować Twój projekt badawczy. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły badań!

 

 

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl