Tag: badania statystyczne

Biostatystyka jako nauka nakierowana na pogłębienie wiedzy

Wykorzystując narzędzia statystyczne, biostatystycy starają się odpowiedzieć na pojawiające się pytania z zakresu różnych dziedzin. Wśród nich warto wymienić takie dziedziny, jak medycyna, biologia czy zdrowie publiczne. Biostatystyka w procesach badawczych, może zostać wykorzystana w celu sprawdzenia skuteczności stosowanej terapii czy konkretnego leku,  a także wskazania przyczyn chorób oraz obliczenia długości życia osoby, która cierpi na daną chorobę.

 

Zebrane dane należy przekształcić w wiedzę

Mówiąc o biostatystyce ma się na myśli gałąź statystyki, zajmującą się żywymi organizmami. Przedmiotem działania tej dziedziny nauki są dane, z których to wydobywa się maksymalną ilość informacji, pozwalających na zrozumienie istoty poddanego badaniu zjawiska. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby dane przekształcić w konkretną wiedzę. Ponadto umiejętnie czerpiąc z przywołanej dziedziny wiedzy, można:

  • zbierać w rzetelnych sposób dowody;
  • poddawać ocenie dowody;
  • konstruować wiarygodne wnioski oparte na przeprowadzonych badaniach.

 

Nauka, która czerpie z różnych źródeł

Zastosowanie odpowiednich metod i wiedzy zarówno z zakresu biologii, matematyki, jak i informatyki, pozwala na formułowanie wniosków w takich sprawach, jak na przykład związek między narażeniem na konkretne czynniki, a występującymi problemami zdrowotnymi. Biostatystycy zdają sobie sprawę, iż tylko dzięki współpracy z innymi specjalistami np. z chirurgami czy genetykami, są w stanie prowadzić wysokojakościowe badania, a tym samym przyczyniać się do wzrostu nauki.

 

Co dzieje się z danymi w  procesach badawczych?

W realizowanych procesach badawczych, biostatystycy gromadzą potrzebne dane, a następnie:

  • analizują, oceniają i interpretują wyniki;
  • uwzględniają błędy i zmienne;
  • wyznaczają brakujące dane.

Ze względu na to, iż takie procesy są skomplikowane, biostatystycy często korzystają w swojej pracy z innowacyjnych metodologii, usprawniających ich działania. Nowe narzędzia statystyczne oraz oprogramowania są potrzebne do zinterpretowania ogromnych ilości danych, które pozyskiwane są w trakcie badania, a następnie do wykrywania korelacji oraz przyczyn zachodzących między poszczególnymi elementami, które zostały poddane badaniu.

 

Jakimi tematami może zająć się biostatystyk?

Procesy badawcze zorientowane na wykorzystanie biostatystyki, mogą być zorientowane na takie tematy, jak :

  • wskazywanie powiązań między wariantami genetycznymi a występującymi chorobami;
  • wskazanie miejsc kłusownictwa w Afryce;
  • zbadanie skuteczności stosowanej terapii na poprawienie stanu zdrowia pacjentów w wybranym przedziale czasowym.

eCRF - technologia w służbie farmacji

Jeśli system eCRF to dla ciebie jeszcze niezbadany obszar, po przeczytaniu tego tekstu będziesz miał podstawową wiedzę na temat technologii eCRF i jego roli w badaniach klinicznych.

 

Czym jest eCRF?

eCRF to technologia umożliwiająca zbieranie danych podczas badań klinicznych. Dane są zazwyczaj zapisywane na urządzeniach wejściowych za pomocą formularzy elektronicznych. Chociaż wciąż stosuje się tradycyjne papierowe formularze CRF, to coraz więcej badań klinicznych przenosi się do sfery elektronicznej i zastępuje dokumenty papierowe zapisami cyfrowymi. Sponsorzy, organizacje zajmujące się badaniami kontraktowymi i firmy konsultingowe przyjęły systemy eCRF do przeprowadzania zarówno prostych, jak i złożonych badań.

 

Analiza danych a rynek farmaceutyczny

Tak przeprowadzane badania kliniczne adresowane są do branży medycznej jak, a także farmaceutycznej. Korzystając z narzędzi analizy statystycznej, badacze są w stanie dobrze rozpoznać rynek oraz sposób myślenia przyszłych oraz aktualnych pacjentów i klientów, co pozwala na lepiej sprofilować działalność pod ich potrzeby. Możemy poznać preferencje i opinie konsumenckie, czy też mieć wgląd w cechy przesądzające o zakupie wybranego produktu spośród gamy podobnych. Poznamy opinie o marce i jej wizerunku lub skupimy się na ocenie materiałów reklamowych i skuteczności kampanii. Przy pomocy odpowiednich narzędzi analizy statycznej można odpowiedzieć na prawie każdą kwestię i problem dręczący przedsiębiorców, jednocześnie odpowiadając na ich potrzeby i wymagania. Najnowsze zdobycze technologii z dziedziny informatyki w połączeniu z zespołami specjalistów na polu badań statystycznych, pozwalają na stworzenie adekwatnych strategii rozwoju dla firm medycznych i farmaceutycznych. Odpowiednio spersonalizowane aplikacje do gromadzenia danych i wdrożenie zaproponowanych przez badaczy rozwiązań potrafią często zdziałać wiele by pchnąć markę na zupełnie nowe tory zawodowego sukcesu.

Z technologii eCRF można korzystać zarówno podczas prowadzenia badań klinicznych, testowania sprzętu medycznego oraz badań nad skutecznością wprowadzonych już na rynek leków. Z jednej strony umożliwia ona rozwój nauki – poprzez dostarczenie miarodajnych informacji na temat działania testowanego leku (skuteczności, czasu działania, skutków ubocznych, komfortu pacjenta etc.), a z drugiej – jest potężnym narzędziem do analizy rynku, które umożliwia budowanie rzetelnej i wiarygodnej marki.

Jeśli prowadzisz firmę z branży medycznej lub farmaceutycznej, opracowując strategię biznesową za pomocą badań warto sięgnąć po narzędzie eCRF, zwłaszcza opracowane przez specjalistów. BioStat to firma z 15-letnim stażem za równo na rynku badawczym, jak i software’owym. Ekspercki zespół, złożony z wysokiej klasy analityków, informatyków oraz naukowców oferuje kompleksowe usługi eCRF, a także prowadzenia badań klinicznych i obserwacyjnych. Zaufaj doświadczeniu specjalistów w projektowaniu eCRF.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl