Biostatystyka jako nauka nakierowana na pogłębienie wiedzy

Wykorzystując narzędzia statystyczne, biostatystycy starają się odpowiedzieć na pojawiające się pytania z zakresu różnych dziedzin. Wśród nich warto wymienić takie dziedziny, jak medycyna, biologia czy zdrowie publiczne. Biostatystyka w procesach badawczych, może zostać wykorzystana w celu sprawdzenia skuteczności stosowanej terapii czy konkretnego leku,  a także wskazania przyczyn chorób oraz obliczenia długości życia osoby, która cierpi na daną chorobę.

 

Zebrane dane należy przekształcić w wiedzę

Mówiąc o biostatystyce ma się na myśli gałąź statystyki, zajmującą się żywymi organizmami. Przedmiotem działania tej dziedziny nauki są dane, z których to wydobywa się maksymalną ilość informacji, pozwalających na zrozumienie istoty poddanego badaniu zjawiska. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby dane przekształcić w konkretną wiedzę. Ponadto umiejętnie czerpiąc z przywołanej dziedziny wiedzy, można:

  • zbierać w rzetelnych sposób dowody;
  • poddawać ocenie dowody;
  • konstruować wiarygodne wnioski oparte na przeprowadzonych badaniach.

 

Nauka, która czerpie z różnych źródeł

Zastosowanie odpowiednich metod i wiedzy zarówno z zakresu biologii, matematyki, jak i informatyki, pozwala na formułowanie wniosków w takich sprawach, jak na przykład związek między narażeniem na konkretne czynniki, a występującymi problemami zdrowotnymi. Biostatystycy zdają sobie sprawę, iż tylko dzięki współpracy z innymi specjalistami np. z chirurgami czy genetykami, są w stanie prowadzić wysokojakościowe badania, a tym samym przyczyniać się do wzrostu nauki.

 

Co dzieje się z danymi w  procesach badawczych?

W realizowanych procesach badawczych, biostatystycy gromadzą potrzebne dane, a następnie:

  • analizują, oceniają i interpretują wyniki;
  • uwzględniają błędy i zmienne;
  • wyznaczają brakujące dane.

Ze względu na to, iż takie procesy są skomplikowane, biostatystycy często korzystają w swojej pracy z innowacyjnych metodologii, usprawniających ich działania. Nowe narzędzia statystyczne oraz oprogramowania są potrzebne do zinterpretowania ogromnych ilości danych, które pozyskiwane są w trakcie badania, a następnie do wykrywania korelacji oraz przyczyn zachodzących między poszczególnymi elementami, które zostały poddane badaniu.

 

Jakimi tematami może zająć się biostatystyk?

Procesy badawcze zorientowane na wykorzystanie biostatystyki, mogą być zorientowane na takie tematy, jak :

  • wskazywanie powiązań między wariantami genetycznymi a występującymi chorobami;
  • wskazanie miejsc kłusownictwa w Afryce;
  • zbadanie skuteczności stosowanej terapii na poprawienie stanu zdrowia pacjentów w wybranym przedziale czasowym.
statystyka medyczna biostatystyka statystyka biostatystyk badania statystyczne proces badawczy
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl