Tag: clinical trials

eCRF- raporty

Integracja systemu do prowadzenia badań klinicznych z programem statystycznym R pozwala na tworzenie raportów statystycznych. eCRF-raporty tworzone w systemie w sposób automatyczny mogą być wielowymiarowe i mieć dowolny stopień skomplikowania.
 

Możliwości modułu 

Moduł do tworzenia raportów i statystyk daje sposobność do prezentacji danych dotyczących stopnia zaawansowania badania. Ponadto możliwe jest przedstawienie parametrów bezpieczeństwa jak np. zdarzenia niepożądane. eCRF-raporty pozwala zaangażowanym w pracę nad projektem badań badaczom tworzyć zbiory porównań, analiz i modeli statystycznych – zależnie od potrzeb zlecającego badania.
 

Kreowanie tak zawansowanych statystycznie analiz, jak:

 • Modele wieloczynnikowe,
 • Regresja logistyczna,
 • Regresja liniowa,
 • Analiza Bayesowska.
   

eCRF umożliwia także porównywanie otrzymywanych wyników pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w badaniach klinicznych.

Raporty otrzymywane z badań można wygenerować do przejrzystego formatu PDF lub klarownej strony internetowej. Posiadając różnorodne tabele, wykresy opisy (możliwe do aktualizacji w trakcie przebiegu badań), raporty wpływają na klarowność procesu badawczego. Moduł, w którym można porównywać wyniki pomiędzy ośrodkami badawczymi sprawia, że lekarze biorący udział w badaniach mają możliwość do anonimowego dostępu i porównywania działań wykorzystywanych w trakcie terapii przez lekarzy z innych ośrodków, biorących udział w badaniach.

Szablon analiz przejściowych, aktualny w konkretnej chwili pozwala na ograniczenie zaangażowania statystyków. Wyjątkowo ta funkcja systemu znajdzie zastosowanie podczas wczesnego wykrywania zdarzeń niepożądanych i odchyleń od normy zawartej w protokole. Nagły wzrost przypadków incydentów niepożądanych mających związek z kontrolowanym lekiem będzie również zarejestrowany w szablonie analiz przejściowych.

Dzięki funkcjonalności języka R można powierzyć zadania związane z generowaniem raportu zespołowi statystyków. Dodatkowe zaangażowanie programistów nie będzie w tym wypadku konieczne. Korzystając z modułu eCRF-raporty można maksymalnie zwiększyć czytelność i dostęp do informacji gromadzonych w elektronicznym systemie do zarządzania danymi z badań klinicznych.
 

Funkcjonalność autorskiego systemu eCRF.biz.™

Funkcjonalność systemu eCRF stworzonego przez ekspertów agencji badawczej BioStat® pozwala na:

 • Tworzenie tekstowych uwag w elektronicznym kwestionariuszu dotyczącym badań (formuła komentarzy),
 • Zautomatyzowane raporty odchyleń od planowanego przebiegu badania,
 • Zawieranie umów w wersji online,
 • Wsparcie słownika MedDRA,
 • Dostęp do ścieżek audytu,
 • Generowanie uprawnień dla określonych użytkowników oraz obieg informacji w obrębie osób korzystających z systemu,
 •  Wyspecjalizowaną randomizację danych i grup badawczych,
 • Automatyczne wysyłanie powiadomień dla zespołu badaczy.

Niekomercyjne Badania Kliniczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kierowaną do badaczy, ośrodków akademickich, towarzystw naukowych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
 

Wielopoziomowe badania kliniczne realizowane przez zespół agencji badawczej BioStat® dają Państwu pewność prowadzenia i zarządzania  danymi klinicznymi w najwyższej jakości autorskim oprogramowaniu  eCRF.biz™.
 

Każdy rodzaj badań w nowoczesnym oprogramowaniu

Oferta Niekomercyjnych Badań Klinicznych BioStat® obejmuje intuicyjne rozwiązania dla przetwarzania danych gromadzonych w trakcie prowadzenia badań klinicznych.  Doświadczony zespół ekspertów działający na rynku badawczym wspomaga działania w zakresie:

 • Analiz i badań obserwacyjnych,
 • Badań klinicznych dla faz I-IV,
 • Analiz i badań epidemiologicznych,
 • Badań statystycznych i analizy statystycznej.
   

Każdy z etapów badań prowadzony jest za pomocą nowoczesnej platformy eCRF.biz.™, dzięki której badacze mają możliwość m.in.:

 • Zaprojektowania protokołu analizy statystycznej,
 • Rozplanowania rozmiaru próby oraz wybór metody doboru,
 • Opracowania schematu bazy danych,
 • Wyboru metody randomizacji,
 • Kontroli oraz administrowania nadzorowanymi danymi z badań,
 • Przygotowania danych do przeprowadzenia analizy statystycznej,
 • Wykonanie bazy danych,
 • Dokonania analiz biorównoważności, przeżywalności, a także jakości życia pacjentów,
 • Odnajdywania reguł diagnostycznych,
 • Wykonywania analiz przejściowych i raportów z przeprowadzonych projektów badawczych.
   

Wybór Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Niekomercyjne Badania Kliniczne są kojarzone z Komercyjnymi Badaniami Klinicznymi, które wykonywane dla koncernów i firm farmaceutycznych mają na celu najczęściej wprowadzanie nowych leków na rynek. Tymczasem Niekomercyjne Badania Kliniczne są jednym ze sposobów:

 • Odnajdywania nowych metod terapii i udoskonalania obecnych procedur medycznych,
 • Optymalizowania kosztów leczenia,
 • Wdrażania nowych sposobów leczenia kojarzonego w terapiach onkologicznych,
 • Wprowadzania nowych produktów i usług medycznych na rynek,
 • Poszukiwania grup pacjentów odnoszących największe korzyści z zastosowania różnorodnych typów leczenia.
   

Pomoc w sporządzaniu dokumentacji badawczej i publikacji naukowych

Dzięki oprogramowaniu eCRF.biz™ i wsparciu specjalistów z agencji BioStat® obowiązki badaczy związane z dokumentacją prawną oraz sporządzaniem umów pomiędzy jednostkami pracującymi nad projektem, a pacjentami staje się proste.

Eksperci ds. badań klinicznych pomagają:

 • Przygotować i negocjować kontrakty dla ośrodków naukowych i akademickich oraz pojedynczych badaczy,
 • W procedowaniu zgłoszeń Niekomercyjnych Badań Klinicznych do Komisji Bioetycznych, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Rozliczać finansowo badaczy oraz uczestników badań.
   

Sprawdź szczegóły oferty: Niekomercyjne Badania Kliniczne

 

Osiągając wyznaczone cele w procesie badawczym, jego projektanci chcą przedstawić swoje wyniki szerszemu odbiorcy. Agencja badawcza BioStat® wspomaga naukowców w przygotowaniu publikacji naukowych do czasopism znajdujących się na Master Journal List.  Zachęcamy także do współpracy w przygotowaniu prezentacji i konspektów do konferencji naukowych i kongresów medycznych, przy wsparciu Key Opinion Leaders.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie omówienia szczegółów dotyczących oferty Niekomercyjnych Badań Klinicznych!

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl