Tag: modele ryzyka nadużyć

Analiza danych

Usługi w zakresie Big Data dla branży medycznej, farmaceutycznej i innych sektorów biznesowych


Big Data, to duże zróżnicowane zbiory wartościowych zmiennych. Ich analiza jest wymagająca, obliguje badaczy do stosowania zaawansowanych narzędzi i wykorzystania specjalistycznych metod analizy danych. Agencja badawcza BioStat® profesjonalne usługi w zakresie gromadzenia, analizy i opracowania Big Data z 12-miesięczną gwarancją.


Etapy prowadzenia badań

Rzetelna analiza danych powinna być poprzedzona etapem ich pozyskania, w zbiór zadań dotyczących tej części projektu badawczego wchodzą także:

  • strukturyzacja,
  • porządkowanie,
  • przetwarzanie danych.


Kolejny etap to właściwa analiza danych wielowymiarowych opierająca się o sprawdzone metody:

  • modele ryzyka odejścia klienta od firmy lub marki,
  • modele sprawdzające poziom lojalności klientów,
  • analizy ryzyka związanego z kredytem oraz niewypłacalnością klientów,
  • modele nadużyć,
  • przewidywanie ryzyka umieralności.


W kolejnym kroku działań badawczych zespół BioStat®  stawia prognozy i tworzy symulacje w oparciu o wcześniejsze modele, odnosząc się do aktualnych zjawisk społecznych i gospodarczych oraz zapotrzebowania firmy lub organizacji zlecającej analizę danych.

Wyciągając wnioski z badań eksperci z dziedzin takich, jak ekonomia, statystyka, biostatystyka, matematyka stosowana, biologa formułują sądy dotyczące prawdopodobieństwa przyszłych zjawisk gospodarczo-społecznych związanych z rozwojem firmy i branży zleceniodawcy.

Działając na zasadzie partnerskiej współpracy dostosowujemy się do wymagań naszego klienta. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji projektów dla prężnie działających firm i instytucji w branży medyczno-farmaceutycznej stworzyliśmy autorski system eCRF.biz™. Pozwala on na zarządzanie danymi z komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych na wielu poziomach, a także optymalizację pracy badaczy, monitorów, lekarzy i data managerów.


15-ście lat doświadczenia

Wieloletnie doświadczenie na rynku badań, podejmowanie projektów badawczych związanych ze światem nauki, zróżnicowanymi sektorami biznesu, a także dla instytucji publicznych wymaga kreatywnego podejścia do badań. Wielość metod stosowanych przez zespół BioStat® oraz ponad 1000 zrealizowanych badań daje gwarancję, że każda analiza danych zostanie rzetelnie przeprowadzona od początku do końca.

 

 

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl