Analizy statystyczne

Opracowania statystyczne

Statystykę dzielimy na dwa główne działy – statystykę opisową oraz statystykę matematyczną. Statystyka opisowa zajmuje się opracowaniem danych zebranych z przebadanej próby. To z tym działem powiązane są takie pojęcia występujące w opracowaniach statystycznych jak: średnia, odchylenie standardowe, rozstęp kwartylowy.
 
Z kolei celem statystyki matematycznej jest przeniesienie...


Modele logit oraz probit

Modele logit oraz probit wykorzystuje się w celu modelowania zmiennych jakościowych. Mają one zastosowanie dla zmiennych zależnych klasy dychotomicznej oraz polichotomicznej.
Zastosowanie modeli w analizie statystycznej
Jednym z zadań ekonometrii jest modelowanie zachowań jednostek na rynku za pomocą modeli. Podstawową wadą oraz ograniczeniem stosowalności klasycznego modelu regresji jest...


Statystyka - otaczają nas dane

„Statystyka ... jest najważniejszą nauką na całym świecie: od niej zależy praktyczne zastosowanie każdej innej nauki i każdej sztuki; jedyna nauka niezbędna dla całej administracji politycznej i społecznej, cała edukacja, cała organizacja oparta na doświadczeniu, ponieważ daje tylko wyniki naszego doświadczenia.” -  Florence Nightingale
Nasz pogląd na świat określają dwie podstawowe...


Pomoc statystyczna dla naukowców - poradnik

Skuteczny tekst naukowy
Aby praca naukowa mogła zostać uznana za rzetelną, konieczne jest zachowanie stosownych odniesień do rzeczywistego świata. Stosunkowo łatwym na to sposobem jest posiłkowanie się badaniami statystycznymi jako bazą dla formułowanych tez. Niestety, bardzo często okazuje się, że jako naukowcy innych dziedzin nie mamy zwyczajnie czasu ani możliwości na przeprowadzenie odpowiednich...


Modele Markowa - ocena cost effectiveness

Modele Markowa – ocena efektywności technologii medycznych
Modele Markova wspierają problemy związane z podejmowaniem decyzji dotyczących niepewności przez ciągły okres czasu. Większa dostępność i dostęp do mocy obliczeniowej poprzez komputery pozwalają na częstsze wykorzystywanie tych modeli do reprezentowania struktur klinicznych. Modele Markowa biorą pod uwagę pacjentów w dyskretnym...


Modelowanie równań strukturalnych - SEM

Modelowanie równań strukturalnych
Modelowanie równań strukturalnych jest wielowymiarową techniką analizy statystycznej wykorzystywaną do analizy zależności strukturalnych.  Technika ta stanowi połączenie analizy czynnikowej i analizy regresji wielokrotnej i jest wykorzystywana do analizy zależności strukturalnych pomiędzy mierzonymi zmiennymi a konstrukcjami utajonymi.  Metoda...


Analiza statystyczna niedocenianym narzędziem w medycynie

Analiza statystyczna wkracza w świat medycyny coraz pewniejszym krokiem. Z każdym kolejnym dniem kolejne sektory przekonują się, że analiza statystyczna to doskonałe narzędzie do pracy i współpracy. Specjalistyczne rozwiązania dla dużych projektów czy szybkich analiz pomagają wyciągać wnioski i przygotowywać kolejne etapy pracy. Analiza statystyczna w branży medycznej jest przeprowadzana...


12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl