Modelowanie równań strukturalnych - SEM

analizy statystyczne

Grafika Modelowanie równań strukturalnych - SEM

Modelowanie równań strukturalnych

Modelowanie równań strukturalnych jest wielowymiarową techniką analizy statystycznej wykorzystywaną do analizy zależności strukturalnych.  Technika ta stanowi połączenie analizy czynnikowej i analizy regresji wielokrotnej i jest wykorzystywana do analizy zależności strukturalnych pomiędzy mierzonymi zmiennymi a konstrukcjami utajonymi.  Metoda ta jest preferowana przez badacza, ponieważ szacuje się w niej zależność wielokrotną i wzajemnie powiązaną w jednej analizie.  W analizie tej wykorzystuje się dwa rodzaje zmiennych: zmienne endogeniczne i zmienne egzogeniczne.  Zmienne endogeniczne są równoważne zmiennym zależnym i są równe zmiennym niezależnym.

Model równań strukturalnych (Structural Equation Model - SEM) jest ilościową analizą statystyczną, która bada związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zmiennymi lub pomiędzy pozycjami. Charakter relacji jest określony przez teorię lub projekt badawczy.

Istnieją dwa rodzaje modeli SEM:

1) Model pomiarowy

Model pomiarowy bada, w jaki sposób niektóre pytania ankietowe (lub elementy skali) wpływają na charakterystykę przedmiotu zainteresowania. Na przykład, w analizie czynnikowej badacze sprawdzają, czy pewne ukryte zmienne, mierzone cechy, są wskazywane przez użycie pewnych elementów. Służy to do walidacji badań wykorzystanych do mierzenia cech charakterystycznych będących przedmiotem zainteresowania.

2) Model strukturalny

Modele strukturalne badają hipotezę związku przyczynowego. Na przykład, aby przetestować model rodoski, zgodnie z którym relacje z mentorami poprawiają jakość życia poprzez wpływanie na relacje z rodzicami, testowany jest model strukturalny.

Model teoretyczny, według którego jakość relacji wpływa na różnorodność wyników akademickich i społecznych, został przetestowany przy użyciu strukturalnego modelu SEM.

Modelowanie równań strukturalnych może być wykorzystane do potwierdzenia pomiaru cech charakterystycznych poprzez walidację badań. Nazywa się to modelem pomiarowym.

SEM może być również używany do pomiaru relacji pomiędzy wieloma charakterystykami. Nazywa się to modelem strukturalnym.

Należy zwrócić uwagę, że chociaż lepiej jest mieć co najmniej 200 pomiarów do uruchomienia modelu SEM, modelowanie można przeprowadzić przy mniejszej liczbie pomiarów.

SEM można dość łatwo zastosować przy użyciu pakietów statystycznych.

 

 

Zobacz także
analiza statystyczna SEM, model równań strukturalnych sem modelowanie równań Structural Equation Model
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaka jest najważniejsza zaleta stosowania modeli SEM?

Główną zaletą takich modeli jest umożliwienie badania złożonych zależności między zmiennymi oraz kontrolowanie wpływu zmiennych zewnętrznych na te zależności.

W jakich dziedzinach stosuje się takie modele?

Modele te są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak nauki społeczne, ekonomia, psychologia, medycyna, inżynieria i wiele innych.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl