Statystyka - otaczają nas dane

analizy statystyczne

Grafika Statystyka - otaczają nas dane

Statystyka ... jest najważniejszą nauką na całym świecie: od niej zależy praktyczne zastosowanie każdej innej nauki i każdej sztuki; jedyna nauka niezbędna dla całej administracji politycznej i społecznej, cała edukacja, cała organizacja oparta na doświadczeniu, ponieważ daje tylko wyniki naszego doświadczenia.” -  Florence Nightingale

Nasz pogląd na świat określają dwie podstawowe metody wyrażania wartości: jakość i ilość.

Niektóre z podejmowanych kursów mierzą i oceniają ilość, inni zaś będą dyskutować i omawiać jakość. Oba te terminy są bardziej powiązane, niż myślisz i właśnie w tym momencie natrafiamy na dziedzinę statystyki. Statystyka to sztuka rozumienia i analizowania danych. Dane jakościowe, które są trudne lub niemożliwe do określenia ilościowo, oraz dane ilościowe to oba rodzaje informacji, które statystyki pomagają nam analizować, przetwarzać i wykorzystywać.

Skrupulatne poznanie tej dziedziny umożliwia lepsze przygotowanie się na różne działania i sytuacje, od grania w gry po wykonywanie pracy zawodowej. Analiza statystyczna jest powszechna we wszystkich dziedzinach życia i żaden uczeń nie powinien ukończyć studiów bez podstawowego zrozumienia statystyk.

Wszystko co nas otacza jest pewnego rodzaju danymi, a każdy z nas powinien posiadać choć najmniejsze umiejętności ich analizowania.

Dane statystyczne ujawniają szerokie strategie, które mogą dyktować, jak działają kolosalne organizacje. Weźmy przykład z dziedziny edukacji. Nauczyciele wykorzystują statystyki do tworzenia uczciwych testów. Uczniowie używają prawdopodobieństw statystycznych do określenia, czego potrzebują, aby uczyć się najbardziej przed egzaminami. Okręgi szkolne wykorzystują statystyki, aby oszacować, ile sal lekcyjnych będą im potrzebne dla siódmoklasistów w 2019 roku. Psycholodzy szkolni i pielęgniarki wykorzystują statystyki, by poprosić o zasoby, które będą im potrzebne, aby pomóc dzieciom, podczas gdy wyborcy biorą pod uwagę dane przy ustalaniu rocznego budżetu okręgu szkolnego. Na każdym poziomie ktoś rozdziera cyfry i używa danych do kierowania ich decyzjami. Dane są wszędzie. Jeśli chcesz właściwie poruszać się po świecie, musisz mieć dostęp do statystyk.

Nie musisz być wcale asem w matematyce.

Nie wszyscy są zadowoleni z swoich osiągnięć matematycznych z przeszłości. Nie martw się wszystkiego można się nauczyć.

Twoje podstawowe wykształcenie zapewniło ci wszystkie umiejętności matematyczne potrzebne do odniesienia sukcesu w statystyce 101. Podstawowe obliczenia statystyczne, takie jak odchylenia standardowe, prawdopodobieństwo i przedziały ufności, obejmują matematykę i algebrę. Bardziej zaawansowane kursy statystyki wymagają zaawansowanej matematyki, ale nawet jeśli twoją specjalnością jest kreatywne pisanie lub poezja, możesz nadal prowadzić kurs wprowadzający.

Zrozumienie otaczających nas danych poprawia życie.

Statystyka to bogata dziedzina, którą warto poszerzać i wciąż poznawać nowe pojęcia. Analiza statystyczna jest przydatna w każdej pojedynczej dyscyplinie akademickiej i praktycznie w każdej pracy, jaką kiedykolwiek będziesz mieć (jeśli nie do twoich zadań, to będzie to dla twojej organizacji). Zrozumienie podstawowych statystyk pomaga podejmować decyzje o tym, gdzie mieszkać, jak wykorzystać swój czas i pieniądze oraz jak ocenić informacje wokół siebie. Nie możemy mieć pewności co do przyszłości, ale możemy liczyć na coraz większy dostęp do informacji. Ludzie, którzy będą mogli właściwie spożywać i trawić te informacje, będą musieli sprostać gospodarce. Będą też mieli większy wybór i elastyczność w wielu aspektach swojego życia.

Zobacz także
analizy statystyczne statystyka analizy danych konsultacje statystyczne
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co oznacza niepewność w analizie statystycznej?

Niepewność w statystyce jest związana z ryzykiem popełnienia błędów w wyniku stosowania testów i procedur statystycznych.

W jaki sposób można zminimalizować wpływ ograniczonej liczby próbek na wyniki badań?

Wpływ ograniczonej liczby próbek można zminimalizować poprzez odpowiedni dobór próby, zwiększenie liczby obserwacji lub zastosowanie zaawansowanych technik statystycznych, które pozwalają na dokładniejsze oszacowanie wyników.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w wyniku nieprawidłowego stosowania testów statystycznych?

Jednymi z najczęstszych błędów są nadmierne zaufanie do wyników oraz zbyt daleko idące wnioskowanie na podstawie niewielkiej próby.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl