Statystyka

Liniowy model prawdopodobieństwa

Liniowy model prawdopodobieństwa to model regresji zastosowany dla binarnej zmiennej zależnej- jest to jeden ze standardowych i najprostszych modeli, pozwalających szacować prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia. W postaci teoretycznej przyjmuje on postać:
zaś w postaci uogólnionej (zapis macierzowy):
 
Jak wspomniano, liniowy model prawdopodobieństwa to model...


Statystyka w pracach naukowych. Jak sobie z nią poradzić?

Przygotowując się do napisania pracy naukowej należy przede wszystkim określić jej cel oraz zebrać potrzebne materiały. Dzięki pozyskiwaniu potrzebnych informacji zwiększa się wiedza na temat badanego zagadnienia. Stąd też tak ważne jest przygotowanie poprawnych opracowań do prac naukowych, które pozwolą na dokładne określenie badanego zagadnienie oraz zrozumienie go.
 
Dobrać próbę…...


Czy pisząc pracę naukową warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Statystyka jest nauką, która w swoim działaniu skupia się na metodach pozyskiwania oraz prezentowania danych. W głównej mierze statystyka opiera się na analizie danych, a dzięki specjalistycznym narzędziom stworzona jest do wyszukiwania zależności czy prawidłowości zachodzących w dużych zbiorach danych odpowiadających zjawiskom masowym.
 
Dlaczego warto korzystać z  pomocy...


Biostatystyka jako nauka nakierowana na pogłębienie wiedzy

Wykorzystując narzędzia statystyczne, biostatystycy starają się odpowiedzieć na pojawiające się pytania z zakresu różnych dziedzin. Wśród nich warto wymienić takie dziedziny, jak medycyna, biologia czy zdrowie publiczne. Biostatystyka w procesach badawczych, może zostać wykorzystana w celu sprawdzenia skuteczności stosowanej terapii czy konkretnego leku,  a także wskazania przyczyn...


12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl