Statystyka w pracach naukowych. Jak sobie z nią poradzić?

statystyka

Grafika Statystyka w pracach naukowych. Jak sobie z nią poradzić?

Przygotowując się do napisania pracy naukowej należy przede wszystkim określić jej cel oraz zebrać potrzebne materiały. Dzięki pozyskiwaniu potrzebnych informacji zwiększa się wiedza na temat badanego zagadnienia. Stąd też tak ważne jest przygotowanie poprawnych opracowań do prac naukowych, które pozwolą na dokładne określenie badanego zagadnienie oraz zrozumienie go.

 

Dobrać próbę… Ale jak?

Przede wszystkim rozpoczynając proces badawczy należy we właściwy sposób dobrać próbę statystyczną względem populacji generalnej. Dane do obliczeń do prac naukowych można gromadzić z wykorzystaniem takich metod doboru próby jak na przykład:

 • losowanie warstwowe;
 • próba losowa.

Losowanie warstwowe polega na podziale próby losowej na warstwy, co umożliwia wskazanie tej grupy, która w najwyższym stopniu będzie reprezentować populację generalną. Zaś w odniesieniu do próby losowej należy podkreślić, że każda osoba z badanej populacji ma taką samą szansę na znalezienie się w grupie osób badanych.

 

Co robi się ze zgromadzonymi danymi?

Zaś w dalszych etapach procesu przeprowadza się analizę danych, która osadza się na wyborze odpowiednich rodzajów testów, które powinny odpowiadać:

 • aspektowi danych – ilościowy bądź jakościowy;
 • wskazaniu rozkładu (w odniesieniu do danych ilościowych);
 • ilości grup, które podlegają analizie;
 • zależności bądź niezależności danych (sparowanie/niesparowanie).

Złożoność zagadnień, które pojawiają się w dziedzinie opracowań do prac naukowych powoduje, że warto zwrócić się o pomoc do fachowców, którzy pomogą uporządkować oraz zrozumieć zgromadzone dane.

 

Uporządkowanie procesu przekłada się na efekty

Ze względu na skomplikowanie procesu badawczego oraz jego złożoność warto ustalić przebieg realizowanego projektu, który to umożliwi śledzenie postępów badania. Do koniecznych etapów badania zalicza się:

 • projektowanie całości procesu badawczego;
 • dobranie próby badawczej;
 • wybór metody badawczej i narzędzi;
 • pozyskiwanie i analiza danych;
 • prezentacja wyników.

 

Działania dające sukces

Stąd też mówiąc o statystyce należy traktować ją jako naukę, która zajmuje się w głównej mierze:

Przy czym każdy z tych etapów powinien być wykonywany z zachowaniem szczególnej uważności, co przełoży się na jakość tworzonych opracowań do prac naukowych. Dlatego też warto działania te oddać w ręce profesjonalistów, którzy będą w stanie zadbać o odpowiednią realizację zleconego badania.

Zobacz także
statystyka do prac naukowych Statystyka do prac naukowych. Analiza statystyczna opracowania do prac naukowych praca naukowa metodologia badawcza
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto ubiegać się o pomoc eksperta?

Skomplikowany proces badawczy i jego złożoność mogą utrudnić osiągnięcie zamierzonych celów. Profesjonalista pomoże uporządkować oraz zrozumieć zgromadzone dane.

W jaki sposób można pozyskać specjalistyczne wsparcie w zakresie statystyki?

Specjalistyczne wsparcie w zakresie statystyki można pozyskać poprzez skorzystanie z usług ekspertów firmy BioStat. W tym celu skontaktuj się z nami poprzez dane znajdujące się w zakładce „Kontakt”. 

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy doborze próby statystycznej do badań naukowych?

Najczęstsze błędy popełniane przy doborze próby statystycznej do badań naukowych to niedostateczna reprezentatywność próby, niewłaściwy sposób doboru próby oraz niewłaściwe oszacowanie wielkości próby.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl