Zmiany w systemie ochrony zdrowia – zdarzenia medyczna

medycyna

Grafika Zmiany w systemie ochrony zdrowia – zdarzenia medyczna

W lipca 2021 r. wprowadzono nakaz obowiązkowej raportowania informacji na temat zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz wymiany danych zawartych w elektronicznych dokumentacjach medycznych (EDM).

 

Kto odczuje skutki zmian?

Obowiązkiem raportowania zdarzeń medycznych zostali obarczeni usługodawcy, którzy wykonują działalność leczniczą. Do tej grupy oprócz dużych podmiotów należy również zaliczyć osoby fizyczne, które uzyskały uprawnienia i świadczą czynności z zakresu medycznego w ramach swojej działąności gospodarczej. Przed obowiązkiem raportowania nie uchylą się również podmioty zajmujące się zaopatrzaniem w wyroby medyczne, podmioty udzielające opieki farmaceutycznej oraz apteki.

Czym są zdarzenia medyczne?

Zdarzenia medyczne inaczej nazywane są świadczeniemi zdrowotnymi. Zdarzenie medyczne to każde działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Upraszczając zdarzenie medyczne to wszystkie czynności mające służyć profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.

Jakie dane będą przekazywane do SIM?

Dane przekazywane przez usługodawcę do SIM będą w postaci elektronicznej. Każde zdarzenie medyczne powinno zostać przekazane do systemu nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia zdarzenia medycznego.

Usługodawca zobowiązany jest do przekazania do systemu następujących informacji:

 • Danych usługodawcy
 • Danych usługobiorcy
 • Danych świadczenia zdrowotnego
 • Danych na temat miejsca udzielania świadczenia
 • Danych pracownika medycznego
 • Danych dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej
 • Innych danych pozwalających na identyfikację zdarzenia medycznego

Szczegółowe informacje na temat danych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2020r.

Jakie wymagania muszą spełnić usługodawcy?

W teorii system raportowania zdarzeń medycznych jest niesamowitym krokiem do przodu w rozwoju medycyny. Krótsze kolejki do specjalistów i brak konieczności zabieranie całych swoich teczek wypełnionych wynikami. Ponadto zbieranie danych na tak masową skalę w niedługiej przyszłości pozwoli lepiej zrozumieć problemy medyczne Polaków.

Niestety istnieje również zagrożenie, że konieczność odnotowywania każdego zdarzenia medycznego przegrzeje system zdrowia i kolejki wydłużą się zamiast skrócić. Aby uniknąć takiego scenariusza centrum e-Zdrowia zaleca korzystanie z systemów elektronicznych zapewniających możliwość rejestracji i aktualizacji mapowania identyfikatora repozytorium na adres usługi udostępniania dokumentów oraz możliwość weryfikacji uprawnień i pobieranie tokenu uwierzytelniającego.

Jaki system wybrać?

System Medfile znajdujący się na rynku od wielu lat 1 lipca wprowadził do swojego systemu możliwość raportowania zdarzeń medycznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zdarzenia medyczne dostępne są nieodpłatnie w każdej z ich ofert.

Decydując się na Medfile nie tylko wybierasz możliwość raportowania zdarzeń medycznych ale również wiele więcej. Wybierając Medfile wybierasz:

 • Rejestracje online i grafik online
 • Wystandaryzowaną kartę pacjenta
 • E- recepty
 • Bazy chorób (ICD, ICF oraz Bazę leków)
 • Obsługę płatności
 • Import oraz eksport danych
 • Systemy integracji
 • I wiele innych

Nie czekaj i załóż konto już dziś!

Zobacz także
elektroniczna dokumentacja medyczna zdarzenia medyczne ochrona zdrowia system informacji medycznej
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak poradzić sobie ze zmianami w systemie ochrony zdrowia z lipca 2021 r.?

Aby dobrze poradzić sobie z wprowadzonymi zmianami, warto korzystać z systemów elektronicznych, które zapewnią możliwość dostosowania się do nowych przepisów w optymalny i bezpieczny sposób.

Jakich cech poszukiwać w systemie elektronicznym do raportowania zdarzeń medycznych?

W systemach elektronicznych do raportowania zdarzeń medycznych najistotniejsze cechy to m.in.: bezpieczeństwo danych, przejrzystość, automatyzacja procesów i łatwość w obsłudze.

Jakie problemy może nieść ze sobą zmiana w systemie ochrony zdrowia?

Problemy, które mogą wystąpić po zmianie w systemie ochrony zdrowia, to między innymi opóźnienia w realizacji usług medycznych, problemy z dostępem do specjalistów w wyniku wydłużenia kolejek i wzrost kosztów opieki zdrowotnej.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl