Wahania nastrojów u dzieci: czy to depresja?

medycyna

Grafika Wahania nastrojów u dzieci: czy to depresja?

Przechodzi ze śmiechu do łez bez wyraźnego powodu i sprawia, że rodzina przechodzi przez prawdziwe codzienne piekło. Czy to młodociana depresja, zwana też cyklotymią? Jak ją rozpoznać u naszych dzieci?

Znana również jako młodzieńcze zaburzenie dwubiegunowe, cyklotymia jest zaburzeniem, które objawia się jako znaczne zmiany nastroju u dzieci, przechodzące od śmiechu do łez w ciągu kilku sekund, kilka razy dziennie.

Uważaj! Nie są to banalne wahania nastroju, dziecięce fochy. Wzloty i upadki są bardzo intensywne i trudne do opanowania przez rodzinę i przyjaciół. Choroba ta dotyka około połowy młodych ludzi.  Depresji u dzieci nie należy mylić z uczuciem smutku, który towarzyszy młodemu człowiekowi na pewnych etapach jego rozwoju, bądź związanego z wydarzeniami w jego życiu. Należy być czujnym, rozmawiać z własnym dzieckiem, obserwować.

Jeśli zachowanie własnego dziecka budzi niepokój wymaga konsultacji z psychologiem.

Identyfikacja objawów cyklotymii u dzieci

Poniższa lista (17 czynników) pozwala na rozpoznanie  pewnych nawrotów w zachowaniu dziecka w celu zidentyfikowania możliwych zaburzeń:

 1. Obecność wzlotów i upadków

Charakteryzowany przez :

 • Odrębne fazy hipomanii (pobudzenie, nadpobudliwość, wysoka energia, utrata zahamowań...) i depresji.
 • naprzemienne momenty drażliwej lub agresywnej depresji i całkowitego wycofania
 1.  Predyspozycja do gniewu i wybuchów wściekłości

Kryzys charakteryzujący się :

 • czas trwania pół godziny
 • niemożliwy do opanowania
 • powoduje dezorganizację i regresję.
 1. Nadpobudliwość lękowa i zachowanie "dzikie"
 • Podrażnione, nadpobudliwe dziecko
 • Tendencja do ucieczki w stanie paniki
 • Tendencja do ataku lub nadmiernej obrony.
 1. Impulsywność
 • Przewlekłe zaburzenia zachowania w szkole
 • Wandalizm, kłamstwa, kradzieże...
 • Obawa o konsekwencje jego działań dziecka
 1. Zachowanie ryzykowne i przyciąganie ryzyka
 • Dobrowolne impulsy do skandalicznych lub zabronionych czynów
 • Działania pod wpływem prowokacji
 • Paradoksalna mieszanina, pozwalająca na uniknięcie niebezpieczeństwa.
 1. Zaburzenia uwagi
 • Ostry spadek uwagi podczas faz depresji
 • Dziecko rozproszone, z powodu szybkiego myślenia o hipomanii
 • Głębokie pogorszenie się systemu podejmowania decyzji.
 1.  Zachowania bojowe
 • Skrajny sprzeciw
 • Niezdolność do zaakceptowania opinii innych osób
 1. Słaby sen i ciągłe niewyspanie
 • Zasypia późno w nocy
 • Zmienny czas trwania snu
 • Obudzi się wolno, niechętnie, z trudem podejmuje początek dnia
 1. Mroczne myśli
 • Zakazane fantazje o śmierci lub przerażeniu
 • Powtarzające się myśli i zamiary samobójstwa
 • Nienaturalna szczodrość (pozbycie się ulubionych zabawek lub przedmiotów).
 1. Zachowania tyraniczne
 • Systematyczny sprzeciw wobec autorytetu moralnego rodziców
 • Dziecko narzuca swoją wolę i kaprysy dorosłym
 • Uważa się za równego sobie z rodzicami
 1.  Halucynacje i inne objawy psychotyczne
 • Słyszenie głosów lub widzenie obrazów, scen
 • Wiara w nadprzyrodzoną moc
 • Myśli o prześladowaniach, paranoi.
 1. Wczesna hiperaktywność seksualna
 • Obsesje na punkcie seksu
 • Nieodpowiednie zachowanie (masturbacja, molestowanie...)
 • Mieszanka obsesji seksualnych i nadmiernej religijności
 1. Nadmierna zmysłowość
 • Nadwrażliwość na zapachy, kolory lub hałas
 • Nieodpowiednie reakcje (złość, przemoc wobec siebie lub innych...)
 • Częste ataki migreny
 1. Fazy depresyjne
 • Całkowity spadek energii, senność
 • Hipersomnia (nadmierna potrzeba snu)
 • Upośledzenie poznawcze
 1.  Historia rodzinna dwubiegunowości
 2. Zmiany nastroju za pomocą leków antydepresyjnych
 3. Używki (zwłaszcza narkotyki, alkohol w bardzo młodym wieku)

Jeśli Twoje dziecko wykazuje kilka z tych objawów, nie wahaj się skonsultować z lekarzem, pediatrą lub psychiatrą dziecięcym.

Poza cechami określonymi w liście kontrolnej, można wyróżnić pewne powtarzające się cechy dziecka

Jest to dziecko, które rodzice zawsze odczuwali jako "inne". Ponieważ diagnoza młodzieńczej dwubiegunowości,  stawiana bardzo rzadko, dziecko jest oceniane jako trudne i obdarzone złym charakterem. Bardzo drażliwe, zdolne do niezwykle gwałtownych i ataków gniewu na otaczających go ludzi (za minimalną frustrację lub irytację).

W okresie "maniakalnym" nie mierzy zakresu swoich działań i może narażać się na niebezpieczeństwo: bawić się niebezpiecznymi przedmiotami, chodzić po poręczy balkonu... Nastolatka cyklotymicznego często będzie pociągać ryzyko i skandal.

Jest niespokojne

Najczęstsze zaburzenia to fobia społeczna i napady paniki. Odmawia podporządkowania się władzy rodzicielskiej. Można zaobserwować dwa profile dzieci cyklotymicznych: dziecko despotyczne "królewskie" (rodzice nie wiedzą, jak postępować z dzieckiem i wychowują je w sposób niekonsekwentny, oscylując między gniewem a poczuciem winy) lub dziecko prześladowane (nieustannie krytykowane przez rodziców, którzy dążą do uzyskania kontroli nad potomstwem, ale im się to nie udaje).

Potrzeba ciągłej uwagi

Dziecko odczuwa udrękę rozłąki w sposób spotęgowany: rozstanie z matką jest dla niego prawdziwą traumą. Bardzo zazdrosny o swoich braci i siostry, potrzebuje wyłącznej uwagi i cały czas odczuwa potrzebę emocjonalnego upewniania się. Jednocześnie jest niezwykle ujmującym dzieckiem. Pełne pomysłowości, aby się dowartościować,  rodzina skupia na nim uwagę, jest podziwiane za kreatywność i inteligencję.

Leczenie młodzieńczej choroby dwubiegunowej

Rozpoznanie choroby u dzieci nie jest łatwe. Tymczasem 30-60% dorosłych zgłasza początek wystąpienia objawów przed ukończeniem 20 roku życia, a u 15% epizody pojawia się choroby wystąpiły przed 13 rokiem życia. Nierozpoznanie młodzieńczej dwubiegunowości naraża dziecko na ryzyko niewłaściwego leczenia. Nie ma określonego schematu działania. Każdy przypadek jest inny i należy go rozpatrywać indywidualnie. Ważne jest odpowiednie podejście do dziecka. Terapia poznawcza i behawioralna może pomóc kontrolować objawy i przynosi najlepsze efekty, gdy jest ciągła i nieprzerwana. Podobnie jak w przypadku wielu innych zaburzeń i chorób, nie ma jednej przyczyny wyjaśniającej pochodzenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci.  Cała rodzina musi nauczyć się, jak postępować z dzieckiem cierpiącym na chorobę złożoną, mogącą się zacząć się od całkiem niepozornych sygnałów. Dlatego ostatecznej oceny ewentualnego problemu i uściślenia jego charakteru powinno dokonać się w czasie konsultacji z lekarzem i psychologiem.

depresja dziecko wahania nastrojów psycholog online
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaka jest różnica między zwykłymi wahaniami nastrojów u dzieci a cyklotomią?

Zwykłe wahania nastroju u dzieci są przemijające, natomiast cyklotomia to choroba psychiczna charakteryzująca się przewlekłymi wahaniami nastroju.

Jakie są czynniki ryzyka dla rozwoju młodocianej depresji?

Czynniki ryzyka dla rozwoju młodocianej depresji to m.in.: choroby przewlekłe, stres, brak wsparcia rodziny i przyjaciół, problemy szkolne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, doświadczenia traumy lub przemoc.

Czy do zdiagnozowania młodzieńczej depresji wystarczy jedna wizyta u lekarza?

Jedna wizyta u lekarza nie wystarczy do zdiagnozowania młodzieńczej depresji. Diagnoza ta wymaga dokładnej oceny przez specjalistę oraz wywiadu z pacjentem i/lub jego rodziną, a także przeprowadzenia odpowiednich testów i badań.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl