Ile trudu, kryje się w praca nad badaniami klinicznymi

badania kliniczne

Ile trudu, kryje się w praca nad badaniami klinicznymi

 

W cały zawiły proces, jakim jest badanie kliniczne, zaangażowane jest bardzo dużo osób. Każdy jest ważny i pełni kluczową role, a wszystkie osoby wzajemnie na siebie oddziaływają i gdyby zabrakło kogoś praca w badaniach klinicznych mogła by się okazać niemożliwa. Kto tak naprawdę jest zaangażowany i jak przebiegają badania?

 

Kto uczestniczy w pracy nad badaniami klinicznymi i jakie pełni role?

  • Lekarze

Utrzymują stały kontakt z pacjentem, sprawują pieczę nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem oraz dobrym samopoczuciem. Informuje o wszystkich szczegółach badania, jak będzie ono przebiegało i czego mogą się spodziewać

 

  • Pielęgniarki

Są prawą ręką lekarzy, pomagają im, podają leki, wykonują niektóre badania czy pomiary. Sprawują opiekę nad pacjentem, często są dla nich również wsparciem duchowym.

 

  • Pacjenci

Stanowią kluczowe ogniwo w pracy nad badaniami klinicznymi, to dzięki nim – chorym oraz zdrowym ochotnikom, przeprowadzanie badań jest możliwe. Zgłoszenie do badania jest dobrowolne. Kandydaci na bieżąco są informowani o przebiegu i rezultacie badań i w każdej chwili mogą z niego zrezygnować.

 

  • Firma farmaceutyczna

Wielu specjalistów oraz farmaceutów bierze aktywny udział w pracy nad badaniami klinicznymi. Zapewniają oni również bezpieczeństwo pacjentom gdyż w dużej mierze są odpowiedzialni za wszystkie aspekty dotyczące leku - jego dawkowania, przeciwskazania czy działania niepożądane.

 

  • Personel badawczy (CRO)

Jest to zewnętrzna firma, w pełni obiektywna, która organizuje badania, zlecone przez firmy farmaceutyczne. Jednym z takich ośrodków badawczych jest Biostat. 

 

Co tak naprawdę dzieje się w różnych etapach badań klinicznych?

Przed rozpoczęciem badania

Wszystko rozpoczyna się od zlecenia badań firmie CRO przez placówkę medyczną czy farmaceutyczną. W następnej kolejności następuje rekrutacja osób do badania. Lekarz badający pacjentów, przeprowadza z nimi dokładny wywiad oraz odpowiada na wszystkie wątpliwości. Pacjent powinien wyrazić świadomą zgodę i podpisać formularz.

Lekarz dobiera pacjentów według istotnych w badaniu wytycznych, czasem głównym determinantem może być płeć, wiek czy stopień zaawansowania choroby.

Podczas trwania badania

Cały przebieg badania oraz jego specyfikacja zależy od jego charakteru. Czasami nie ma potrzeby aby pacjenci pozostawali na stałe w klinikach, tylko przychodzili na wizyty kontrolne, a w innej sytuacji zachodzi konieczność pozostawania w klinice, pod stałą obserwacją lekarzy.

Po podaniu leku pacjenci poddawani są licznym badaniom czy obserwacją. Sprawdzane są przeróżne parametry, świadczące o tym czy kuracja przebiega pozytywnie, jak lek jest tolerowany przez organizm czy występują reakcje niepożądane.

Po zakończeniu badania

Nie wszystkie badania przebiegają pomyślnie, niektóre w jednej z faz kończą się niepowodzeniem i nie ma możliwości ich kontynuowania. Jednak przy pozytywnym zakończeniu badania lek przeważnie trafia do obrotu i jest sprzedawany na rynku.

Po zakończeniu pracy nad badaniem klinicznym, wyniki zostają dokładnie przeanalizowane przez cały zespół specjalistów oraz udostępniane do wglądu pacjentom.

 

Praca w badaniach klinicznych oferuje nam wiele stanowisk pracy. Zatrudnienie możemy znaleźć w placówce medycznej, zespole CRO czy filmie farmaceutycznej. Praca nad nimi jest niezwykle ciekawą, ale też bardzo angażującą ścieżką kariery. Dlatego przed podjęciem takiej pracy warto przeanalizować wszystkie plusy oraz minusy.

praca w badaniach linicznych cro
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl