6 wskazówek, które pomogą Ci zaprojektować kwestionariusz ankiety online

badania

Grafika 6 wskazówek, które pomogą Ci zaprojektować kwestionariusz ankiety online

Ankiety online są powszechnie stosowane w celu poznania opinii klientów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Istnieją zasady, które można wykorzystać przy projektowaniu ankiety, których przestrzeganie pomoże zebrać informacje zwrotne, które umożliwią Ci oferowanie produktów i usług, których potrzebują Twoi klienci.

Pytania w ankiecie online

Pytania muszą być sformułowane w sposób jasny! Używaj prostego języka, wolnego od specjalistycznego żargonu i terminologii, której respondenci mogą nie znać. Upewnij się, że respondenci wiedzą dokładnie to, czego chcesz się dowiedzieć. Na przykład, jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki jest dochód danej osoby, doprecyzuj, czy chodzi o dochód roczny czy miesięczny oraz czy jest to dochód przed czy po opodatkowaniu.

Unikaj stronniczości

Oczywistym jest, że pytania powinny być bezstronne. Czasami może to być trudniejsze niż się wydaje. Aby nie wprowadzać respondentów w błąd, nie używaj zbędnych słów opisowych ani nie zadawaj pytań naprowadzających. Wybrane sformułowania powinny być przetestowane na próbie odbiorców przed uruchomieniem kwestionariusza, tak abyś mógł zidentyfikować i zastąpić obciążające lub wiodące słowa i zwroty.

Zacznij od łatwych pytań

W ankiecie online zacznij od kilku prostych, ogólnych pytań.  Bardziej szczegółowe pytania powinny być umieszczone na końcu badania internetowego. W ten sposób pytania ogólne posłużą jako wprowadzenie oraz jako rodzaj rozgrzewki dla respondentów, dzięki czemu nie będą oni zniechęceni do odpowiadania na bardziej szczegółowe pytania, które pojawią się później.

Bądź konkretny

Projektowanie pytań z użyciem specyficznego języka jest bardzo ważne, aby umożliwić respondentom szybkie i jasne zrozumienie tego, o co są pytani. Na przykład, kiedy pytamy respondentów, czy wykonują pewne czynności regularnie, dokładna częstotliwość rozumiana przez "regularnie" jest niejasna, istnieje potrzeba bardziej szczegółowego sformułowania, aby umożliwić respondentom zrozumienie i udzielenie odpowiedniej odpowiedzi. Należy unikać wieloznacznych zwrotów, takich jak "często" lub "częstokroć". Zamiast tego należy być konkretnym i pytać dokładnie, ile razy dana osoba odwiedza dane miejsce, bądź korzysta z usług.

Pozostań w teraźniejszości

Przy tworzeniu ankiety online unikaj pytań o zamiary respondentów na przyszłość. Takie przewidywania są zazwyczaj niedokładne, więc nie dostarczają wiarygodnych danych. Warto koncentrować się na obecnych zamiarach i chęciach, gdyż osoby wypełniające ankiety internetowe wiedzą, czego teraz potrzebują.

Bądź bezpośredni

Jeśli pytania w kwestionariuszu ankiety online są bardzo szerokie, mogą dawać respondentom zbyt dużą swobodę w udzielaniu odpowiedzi. Jeśli pytanie nie jest bezpośrednie, respondenci mogą rozwodzić się nad innymi komentarzami, które mają niewiele lub nic wspólnego z produktami lub usługami, o które pytamy. Pytania związane z sugestiami powinny być zadawane w prosty sposób, odnosząc się bezpośrednio do danego produktu, czy usługi.

Efektywny design dla lepszych ankiet online

Projektowanie ankiet online to sztuka, której nie należy pomijać. Jeśli nie wiemy, jak stworzyć profesjonalny kwestionariusz warto skorzystać z narzędzi do przygotowania ankiet internetowych. Jednym z najlepszych dostępnych narzędzi jest program SurvGo™. Za niewielką opłatą możemy skorzystać z różnych funkcji, które z pewnością usprawnią ankiety online. Z pewnością będziemy mogli skorzystać z różnych rodzajów pytań, pytań warunkowych, a także z zróżnicowanych szablonów.

Może Ci się wydawać, że możesz szybko stworzyć efektywny kwestionariusz, ale wymaga to zazwyczaj praktyki, staranności i uwagi.  Po wypełnieniu kwestionariusza, pytania powinny być ponownie przeczytane i zredagowane tak, aby stworzyć wysokiej jakości ankietę internetową, która dostarczy Ci użytecznych danych. Wstępne testowanie kwestionariuszy przed ich uruchomieniem może pomóc w ocenie ich skuteczności.

 

Dowiedz się także: jak najprościej przeprowadzić ankietę online?

Zobacz także
ankiety online ankiety badania ankietowe survgo kwestionariusz badania
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są najlepsze praktyki w projektowaniu kwestionariusza ankiety online?

Praktyki, które zachęcą odbiorców do wypełnienia kwestionariusza, to między innymi nadawanie atrakcyjnych tytułów, skrócenie ankiety i dobranie konkretnych pytań, a unikanie takich, które sugerują odpowiedź.

Jaki jest najważniejszy krok w projektowaniu ankiety?

Najważniejszym krokiem w projektowaniu ankiety jest ustalenie celu badania i jasne określenie pytania badawczego. Odpowiedź na to pytanie będzie stanowić fundament całej ankiety.

Czy istnieją narzędzia ułatwiające przygotowanie kwestionariuszy ankiet online?

Tak, istnieją narzędzia, z których warto skorzystać, by ułatwić sobie przygotowanie kwestionariusza. Warto użyć gotowych szablonów, co umożliwi skupienie się na treści samej ankiety. Do takich narzędzi należą m.in. program SurvGO.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl