Rejestry medyczne - finansowanie działań na rzecz ochrony zdrowia

medycyna

Grafika Rejestry medyczne - finansowanie działań na rzecz ochrony zdrowia

Ministerialne dofinansowanie

Od sierpnia 2011r. Ministerstwo Zdrowia finansuje oraz dofinansowuje prowadzenie rejestrów medycznych, których celem jest poprawa i wsparcie najbardziej korzystnych praktyk terapeutycznych dla pacjentów, monitoring działań niepożądanych w trakcie terapii oraz szeroko pojęta poprawa jakości polityki prozdrowotnej w Polsce.

 

Skąd czerpać wzorce?

Liczba rejestrów medycznych w naszym kraju jest na zastraszająco niskim poziomie. Zwracając uwagę na aktualne problemy związane z zachorowalnością na:

  • choroby nowotworowe,
  • choroby układu krążenia,
  • schorzenia OUN,
  • zaburzenia psychiczne;

rozbudowana sieć, w której skład wchodzą zaawansowane rejestry medyczne oraz współpracujące placówki i gabinety lekarskie, obsługujące EDM, pozwolą na szybki i łatwy przesył danych pacjentów. Wartość danych, jakie gromadzą rejestry medyczne może być wykorzystywana do rozwoju innowacji w medycynie, wprowadzaniu nowych metod terapii, ochronie i zapobieganiu zachorowaniom wśród środowisk potencjalnie zagrożonych, obserwacji epidemiologicznej.

Typologię rejestrów można dostosować zależnie od charakteru placówki, czy też zadania jakiemu mają być one przypisane: od obserwacji skuteczności nowego leku wprowadzanego do systemu leczenia, aż po np.: rejestr przypadków zachorowań na choroby tropikalne, wśród osób powracających z destynacji pozaeuropejskich.

Bezpieczne administrowanie danych pacjentów przez placówki zarządzające rejestrami jest najlepszym rozwiązaniem wprowadzonym przez zmianę ustawy z dnia 15 kwietnia 2011.

Zmiany umożliwiają szybkie wprowadzanie wyników z przeprowadzanych analiz pochodzących z rejestrów medycznych do tworzenia dobrych praktyk w polityce pro-zdrowotnej.

Dobre wzorce to funkcjonowanie rejestrów w krajach skandynawskich, Czechach oraz we Włoszech, gdzie istnieją modelowe rozwiązania w zakresie prowadzenia tego typu działań.

 

Jakie systemy są odpowiedzą na zapotrzebowanie rejestrów?

Rozwojowe placówki naukowe oraz medyczne chcące prowadzić rejestry medyczne powinny korzystać z zaawansowanych systemów proponujących rozbudowane narzędzia obsługujące proces informatyzacji w służbie zdrowia. System eCRF.biz™ jest intuicyjnym rozwiązaniem dla prowadzenia rejestrów medycznych, zarówno na poziomie obserwacyjnym, jak i wdrażania nowych terapii do praktyki medycznej.

Bezpieczny system zgodny z Title 21 CFR Part 11, a także zaopatrzony w opcję tworzenia kopii zapasowej, pozwoli niezawodnie zarządzać i kontrolować gromadzone dane przez wszystkich uczestników projektów badawczych.

rejestry medyczne medyczne rejestry kliniczne rejestry rejestry kliniczne
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy dane pacjenta przekazane do rejestru są tam bezpieczne?

Dane pacjenta przekazywane do rejestru muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi etycznymi. Dlatego rejestry są bezpiecznym miejscem przechowywania informacji medycznych o pacjentach.

W jaki sposób wykorzystuje się zgromadzone dane?

Dane zgromadzone w rejestrze mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, np. do oceny skuteczności leczenia, monitorowania bezpieczeństwa leków, identyfikowania czynników ryzyka chorób, planowania opieki zdrowotnej i oceny kosztów opieki zdrowotnej. Dane mogą również służyć do prowadzenia badań naukowych i porównywania wyników leczenia między różnymi ośrodkami.

Czy rejestry mogą pomóc sprawniej funkcjonować służbie zdrowia?

Rejestry pacjentów mogą pomóc służbie zdrowia w lepszym planowaniu i organizacji opieki zdrowotnej oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i zapobiegania chorobom. Rejestry są ważnym narzędziem dla służby zdrowia i pozwalają na poprawę jakości opieki medycznej.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl