Rejestry medyczne - finansowanie działań na rzecz ochrony zdrowia

Ministerialne dofinansowanie

Od sierpnia 2011r. Ministerstwo Zdrowia finansuje oraz dofinansowuje prowadzenie rejestrów medycznych, których celem jest poprawa i wsparcie najbardziej korzystnych praktyk terapeutycznych dla pacjentów, monitoring działań niepożądanych w trakcie terapii oraz szeroko pojęta poprawa jakości polityki prozdrowotnej w Polsce.

 

Skąd czerpać wzorce?

Liczba rejestrów medycznych w naszym kraju jest na zastraszająco niskim poziomie. Zwracając uwagę na aktualne problemy związane z zachorowalnością na:

  • choroby nowotworowe,
  • choroby układu krążenia,
  • schorzenia OUN,
  • zaburzenia psychiczne;

rozbudowana sieć, w której skład wchodzą zaawansowane rejestry medyczne oraz współpracujące placówki i gabinety lekarskie, obsługujące EDM, pozwolą na szybki i łatwy przesył danych pacjentów. Wartość danych, jakie gromadzą rejestry medyczne może być wykorzystywana do rozwoju innowacji w medycynie, wprowadzaniu nowych metod terapii, ochronie i zapobieganiu zachorowaniom wśród środowisk potencjalnie zagrożonych, obserwacji epidemiologicznej.

Typologię rejestrów można dostosować zależnie od charakteru placówki, czy też zadania jakiemu mają być one przypisane: od obserwacji skuteczności nowego leku wprowadzanego do systemu leczenia, aż po np.: rejestr przypadków zachorowań na choroby tropikalne, wśród osób powracających z destynacji pozaeuropejskich.

Bezpieczne administrowanie danych pacjentów przez placówki zarządzające rejestrami jest najlepszym rozwiązaniem wprowadzonym przez zmianę ustawy z dnia 15 kwietnia 2011.

Zmiany umożliwiają szybkie wprowadzanie wyników z przeprowadzanych analiz pochodzących z rejestrów medycznych do tworzenia dobrych praktyk w polityce pro-zdrowotnej.

Dobre wzorce to funkcjonowanie rejestrów w krajach skandynawskich, Czechach oraz we Włoszech, gdzie istnieją modelowe rozwiązania w zakresie prowadzenia tego typu działań.

 

Jakie systemy są odpowiedzą na zapotrzebowanie rejestrów?

Rozwojowe placówki naukowe oraz medyczne chcące prowadzić rejestry medyczne powinny korzystać z zaawansowanych systemów proponujących rozbudowane narzędzia obsługujące proces informatyzacji w służbie zdrowia. System eCRF.biz™ jest intuicyjnym rozwiązaniem dla prowadzenia rejestrów medycznych, zarówno na poziomie obserwacyjnym, jak i wdrażania nowych terapii do praktyki medycznej.

Bezpieczny system zgodny z Title 21 CFR Part 11, a także zaopatrzony w opcję tworzenia kopii zapasowej, pozwoli niezawodnie zarządzać i kontrolować gromadzone dane przez wszystkich uczestników projektów badawczych.

rejestry medyczne medyczne rejestry kliniczne rejestry rejestry kliniczne badania kliniczne badania obserwacyjne
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl