W jakim celu przeprowadza się badania kliniczne?

badania kliniczne

Grafika W jakim celu przeprowadza się badania kliniczne?

Zanim jakikolwiek lek zostanie wypuszczony na rynek, musi przejść zgodne z metodologią badania kliniczne. W jakim celu się je przeprowadza oraz co oznacza to dla pacjentów, którzy później będą z danego preparatu korzystać?

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

 

Na każdym etapie badań klinicznych istotne znaczenie ma sprawdzenie, czy dany produkt leczniczy jest bezpieczny. W przypadku I Fazy sprawdza się więc metabolizm, wchłanianie oraz interakcje z innymi substancjami, w tym z innymi lekami oraz pokarmami. Na tej podstawie określa się też wstępną dawkę preparatu.

 

Bezpieczeństwo sprawdzane jest również w II Fazie badań klinicznych, gdy kontroluje się, jaki efekt daje konkretna dawka oraz czy jest skuteczna, a przy tym wciąż bezpieczna. Jeśli korzyści z zastosowania preparatu przewyższają ewentualne ryzyko, wówczas środek medyczny trafia do III Fazy.

 

W III Fazie badania klinicznego sprawdza się zarówno krótko, jak i długotrwałe efekty z zastosowania preparatu. Testuje się to na grupie kilku tysięcy osób, a takie badanie może trwać nawet kilka lat. Jeśli bezpieczeństwo zostanie potwierdzone, wówczas lek może być zarejestrowany przez firmę farmaceutyczną i trafić na rynek.

 

Co więc dzieje się w IV Fazie badania klinicznego, po rozpoczęciu sprzedaży? Tutaj w dalszym ciągu sprawdza się bezpieczeństwo medykamentu oraz weryfikuje dane płynące z poprzednich etapów.

 

Skuteczność działania preparatu medycznego

 

Jak widać celem badania klinicznego jest przede wszystkim sprawdzenie, czy stosowanie danego preparatu będzie dla osoby chorej bezpieczne. To oczywiście jednak nie wystarcza, gdyż samo bezpieczeństwo to za mało. Środek musi być oczywiście również skuteczny, czyli korzyści z jego stosowania mają być większe, aniżeli potencjalne skutki uboczne. Co ważne, aby skontrolować skuteczność leku w badaniach klinicznych stosuje się m.in. metodę ślepej próby, zgodnie z którą pacjent oraz badacz nie wiedzą, czy została podana badana substancja, czy może placebo.

 

Wiarygodność badania klinicznego zapewnia także to, że grupa biorąca udział jest dobierana losowo i obejmuje kilkuset ochotników, którzy zgodzili się na wzięcie w nim udziału.

 

Projektowanie badania klinicznego to kompleksowy proces, który można znacząco usprawnić dzięki korzystaniu z nowoczesnych oraz intuicyjnych narzędzi takich jak eCRF.bizTM, które zostało stworzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Oprogramowanie to umożliwia przetwarzanie danych z badań klinicznych, jest ono bowiem zgodne z wytycznymi FDA oraz zostało zaprojektowane przez ekspertów mających doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w dziedzinach takich jak onkologia, kardiologia, gastroenterologia, neurologia i inne.

Zobacz także
badania kliniczne organizacja badań klinicznych realizacja badań klinicznych
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy to moralne sprawdzać czy lek jest bezpieczny już po wypuszczeniu go na rynek?

Sprawdzenie bezpieczeństwa leku po jego wprowadzeniu na rynek jest etycznie dopuszczalne, ponieważ stanowi ono część procesu ciągłej oceny ryzyka i korzyści związanych z stosowaniem leku w populacji pacjentów. Ponadto, badania poszczególnych leków są przeprowadzane na stosunkowo niewielkiej liczbie pacjentów, a dopiero ich szersze stosowanie może ujawnić nieznane wcześniej skutki uboczne.

Na jakiej podstawie wybiera się osoby, które otrzymają lek, a które placebo?

To kto w badaniu otrzyma lek, a kto placebo dobierane jest na podstawie specjalnego losowania, zwanej randomizacją. Losowanie to zapewnia, że pacjenci są przydzielani do jednej z grup badawczych w sposób przypadkowy i bez wpływu na decyzję badaczy lub pacjentów.

Czy na badania kliniczne mogą wpływać ich sponsorzy?

Sponsorzy badania mają pewien wpływ na przebieg badania, ale protokoły badawcze muszą być zgodne z wytycznymi etycznymi i regulacyjnymi oraz muszą być zaakceptowane przez komisje etyczne. Ponadto, wyniki badań powinny być opublikowane bez względu na to, czy są one korzystne czy nie, co zapewnia przejrzystość i niezależność procesu badawczego.

12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl